Skogsfastighet

Skogsfastighet utan byggnader

Högsta bud

1 000 000 kr

Utgångspris: 1 200 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
84,3 ha
Skogsmark
67,4 ha
Myr/kärr/mosse
16,2 ha
Berg/hällmark
0,2 ha
Inägomark
0,2 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Övrigmark
0,2 ha
Virkesförråd
5 400 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KALIX GAMMELGÅRDEN 10:183 samt Del av 10:129,

Adress

Kälsjärv 518 95293 Kalix

Om fastigheten

En mil norr om centrala Kalix hittar ni byn Kälsjärv där vi nu har möjlighet att erbjuda ett objekt bestående av två fastigheter. Marken på fastigheten fördelar sig på 67,4ha produktiv skogsmark. Fastigheten har 5 400 m³sk med ett medeltal på 80 m³sk/ha. Virkesförrådet består av 74 % tall, 13 % gran och 13 % löv.

Befintlig gård med boningshus och tillhörande ekonomibyggnader ingår ej då fastighetsreglering kommer att ske i samband med överlåtelsen. De arealer och kartor som anges i skogsbruksplanen gäller den mark som är till salu. Ett krav för överlåtelsen är att ett nyttjanderättsavtal upprättas för ett område som är belägen på fastigheten Kalix 10:183 (se karta) där nyttjanderättshavaren har en stuga.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Jakt

Ingår i Kälsjärv VVO som i sin tur ingår i Korpikå älvdals älgskötselområde. Det saknas uppgift om hur tilldelningen fördelas mellan de olika lagen i älgskötselområdet.

Forn- och kulturlämningar

Fornlämningar finns i form av kokgropar och boplatsgrop de är belägna på Gammelgården 10:129 på det som i skogsbruksplanen benäms skifte 2 avdelning 15 och 16. De är markerade med ett R på kartan i skogsbruksplanen.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper finn registrerade på fastigheten

Skogsuppgifter

Marken på fastigheten fördelar sig på 67,4ha produktiv skogsmark. Fastigheten har 5 400 m³sk med ett medeltal på 80 m³sk/ha. Virkesförrådet består av 74 % tall, 13 % gran och 13 % löv. Skogsbruksplanen är upprättad av Stefan Drugge på Töre Sbs år 2019 med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Arrende/nyttjanderätter

Ett villkor för köpet är att köparen tecknar ett nyttjanderättsavtal med en av de nuvarande ägarna som får nyttja ett område där denne har sin stuga. Området finns angivet med texten Nyttjanderättsavtal i bifogade kartor. Kontakta mäklaren om ni har mer frågor.

Fastighetsbildning

En del av fastigheten Kalix Gammelgården 10:129 som omfattar gårdsstället med omgivande mark ingår inte i försäljningen, den delen kommer att fastighetsregleras till fastigheten Gammelgården 10:61. Skogsbruksplanen och kartorna omfattar endast de områden som säljs.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 240 500 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter