Skogsfastighet

Skogsfastighet utan byggnader

Försäljningssätt

Anbud senast tis 13 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
61,6 ha
Skogsmark
53,6 ha
Skogsimpediment
8,0 ha
Virkesförråd
5 471 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LULEÅ FORSNÄS 1:7

Adress

Forsnäs

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet i tre skiften ca 8 mil nordväst om Luleå. Skogsbruksplanen är upprättad 2016 och är sedan uppräknad till och med år 2020 med programmet PC-skog. 53,6 ha produktiv skogsmark som håller 5 471 m3sk och en bonitet på 3,7. Perfekt för dig som vill investera i skog och jaktmarker utan att dra på dig fler byggnader att underhålla. Virkesförrådet består av 56% tall, 21 % gran och 23% löv.

Bilder

Fakta

Jakt

Forsnäs 1:7 ingår i 25-05-02-119-A Bjurå Älgjaktsområde

Skogsuppgifter

Fastigheten har ett virkesförråd om ca 5 471 m3sk bestående av 56% tall, 21 % gran och 23% löv. Bonitet 3,7. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Forn- och kulturlämningar

Finns en Kulturhistorisk lämning i form av en Spånhyvel, rektangulär, timrad träkist, 2.4x1 m fylld med stenar.

Arrende/nyttjanderätter

Enligt markägaren finns inte några arrenden eller nyttjanderätter på fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 600 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter