fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet utan byggnader i Älgsjö

Utgångspris

4 150 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast mån 20 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
193,9 ha
Skogsmark
144,3 ha
Skogsimpediment
39,2 ha
Inägomark
1,9 ha
Väg och kraftledning
2,1 ha
Övrigmark
2,4 ha
Vatten
4,0 ha
Virkesförråd
18 156 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ÅSELE ÄLGSJÖ 1:43

Om fastigheten

Skogsfastighet utan byggnader fördelat på 4 skiften samlade kring Älgsjö by, Åsele Kommun. Skogsbruksplan upprättad 2017 av Norra skog och därefter tillväxtberäkad och åtgärdskorrigerad. Enligt plan ca 190 ha varav ca 144 ha produktiv skogsmark som inrymmer ca 18 100 m³sk vilket innebär ca 126 m³sk per ha. Tyngdpunkt på G1 skog som utgör 77% av produktiv areal samt ca 3800 m³sk i huggningsklasserna S1-S2. Medelboniteten är beräknad till 3,6 m³sk

Jakt i Älgsjö VVO som jagar på ca 12 500 ha. Viltvårdsområdet är indelad i två jaktområden där två jaktlag alternerar årsvis mellan områdena.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Läge

Fastigheten är belägen 1 mil öster om Åsele längs 92an. Fastigheten är obebyggd och uppdelad på 4 närliggande skiften.

Skogsuppgifter

Fastigheten Åsele Älgsjö 1:43 är belägen ca 1 mil öster om Åsele. Fastigheten är fördelad på 4 närliggande skiften, samtliga nära väg. Enligt plan ca 190 ha varav 144 ha produktiv skogsmark som inrymmer ett virkesförråd på ca 18 100 m³sk vilket innebär ett medelförråd på 126 m³sk per produktiv ha.
Medelboniteten är beräknad till 3,6 m³sk per ha och år. Tyngdpunkt på skog i huggningsklass G1 vilket utgör 77% av produktiv areal. Utöver detta återfinns ca 3500 m³sk i huggningsklasserna S1-S2.

Bifogad skogsbruksplan är upprättad 2017 av Norra skog. Skogsbruksplanen är vidare tillväxtberäknad till och med 2020 års tillväxt, observera således att volymsangivelser utgår ifrån tidpunkt för planens upprättande och därefter enbart tillväxtberäknade. Någon ingående kontroll är ej gjord i fält. Sedan upprättandet av planen är avdelning 55-57 gallrade, där en schablonmässig volymskorrigering vidtagits där gallringsuttaget motsvarar tillväxten från tidpunkten vid planens upprättande, vilket är korrigerat i planen.

Planen är korrigerad utifrån anläggandet av kraftledningsgatan invid väg 92. Numera angiven som "övrig mark", se avdelning 99 i bifogad avdelningsbeskrivning. Stickprov av avdelningar i planen är gjorda i fält. Utifrån detta har dessutom planens boniteter korrigerats med stöd av överhöjdbonitering.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Ingår i Älgsjö VVO som jagar på ca 12 500 ha. Viltvårdsområdet är indelad i två jaktområden där två jaktlag alternerar årsvis mellan områdena.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar (Källa: Metria via SeSverige).

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade naturvärden (Källa: Metria via SeSverige).

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Skattetal

Fastigheten har mantal: 3/40

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Åsele kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 14 900 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast mån 20 sep

Utgångspris: 4 150 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter