Skogsfastighet

Skogsfastighet utan byggnader

Försäljningssätt

Anbud senast tis 13 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
70,4 ha
Skogsmark
56,2 ha
Myr/kärr/mosse
7,1 ha
Inägomark
6,8 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Virkesförråd
4 110 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HAPARANDA LAPPTRÄSK 21:8

Adress

Lappträsk 21:8

Om fastigheten

Skogsfastighet med flera skiften. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till 70,4 ha, varav 56,2ha är produktiv skogsmark. Fastigheten har ett virkesförråd om 4 110 m³sk. Boniteten är 2,9 m³sk/ha. Virkesförrådet fördelar sig på 48 % tall, 13% gran, 39% löv.

Bilder

Fakta

Arealuppgifter

Arealuppgifter är tagna från upprättad Skogsbruksplan.

Arrende/nyttjanderätter

Enligt säljaren finns ej några Arrenden eller nyttjanderätter på fastigheten.

Förvärvstillstånd

För köpare boende utanför Haparanda kommun krävs sk Förvärvstillstånd. Förvärvstillstånd ansöks hos Länsstyrelsen i Norrbotten.

Forn- och kulturlämningar

I det södra skiftet finns en fornlämning i form av en Boplatsgropsliknande täktgrop rund, 3 m diameter och 0,15 m djup,omgiven av en vall 3 m bred.

Jakt

Haparanda Lappträsk 21:8 ingår i 25-08-01-124-A Lappträsk Västra Jaktlag.

Skogsuppgifter

Skogsfastighet med flera skiften. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till 70,4 ha, varav 56,2 ha är produktiv skogsmark. Fastigheten har ett virkesförråd om 4 110 m³sk. Boniteten är 2,9 m³sk/ha. Virkesförrådet fördelar sig på 48 % tall, 13% gran, 39% löv. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsbildning

Fastighetsförrättning pågår och får laga kraft 6 oktober 2020.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 5 100 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter