Skogsfastighet

Skogsfastighet om 20 ha på Ljusterö

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • Visning sker på egen hand.
    Fastigheten har en länk till en interaktiv Gårdskarta via google maps.
    Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.
    Gårdskartan går också bra att zooma in och ut på för att hitta till fastigheten.
    Kör ni via GPS använder ni Tomtebergavägen som destination och sen gårdskartan i fält. Parkera på lämpligt ställe med tanke på framkomlighet för övrig trafik.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
20,4 ha
Skogsmark
19,6 ha
Skogsimpediment
0,8 ha
Virkesförråd
4 500 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÖSTERÅKER HUMMELMORA 1:53 och 1:8 (4)

Adress

Tomtebergavägen 18497 Ljusterö

Om fastigheten

Tillfälle och intressant möjlighet till investering i skogsmark på attraktiva Ljusterö i Österåkers kommun. Uppskattat virkesförråd, 4 500 m³sk och areal om 20 hektar. Knappt 9 km från Ljusterö torg med dagligvarubutik med systembolagsutlämning, postservice, restaurang, skärgårdskontor och frisör m.m. Runt torget finns också förskola, skola, äldreboende och distriktssköterska. Åk gärna ut och titta själv och använd med fördel den digitala gårdskartan som finns via webbannonsen via google maps. Bild i flödet från båthamnen är ca 800 meter från fastigheten. För dig som åker buss är det buss 626 till Hummelmora från Danderyds sjukhus.

Ljusterö ligger 30 km norr om Åkersberga och 60 km från Roslagstull i Stockholm. Fast förbindelse med bilfärja.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Intresseanmälan och budgivning

Intresseanmälan senast 2021-01-11 och öppen budgivning därefter.

Skogsuppgifter

Skogsuppgifter är uppskattade från Skogsstyrelsen, Skogens Pärlor då aktuell skogsbruksplan. Enligt skoglig grunddata och laserskanning Hummelmora 1:8 (4) (8,55 ha) 2012, 191 m³sk/ha (1 585 m3sk) och uppräknat till 2020, 218 m³3sk/ha (1 809 m3sk). Hummelmora 1:53 (11,87 ha)2012, 214 m³sk/ha (2 397 m3sk) och uppräknat till 2020, 241 m³sk/ha (2 699 m3sk). Totalt 4 508 m³sk.

Jakt

Jakten är inte upplåten.

Inteckningar / Pantbrev

Överlåtelsen kommer att vara befriad från inteckningar.

Delförsäljning

Överlåtelsen innefattar Österåker Hummelmora 1:53 och Österåker Hummelmora 1:8 (4). Österåker Hummelmora 1:8 (4) överlåts genom fastighetsreglering, uppskattad handläggningstid hos Lantmäteriet 10-12 månader från ansökan.

Arealuppgifter

Arealuppgifter från Lantmäteriet och Metria (Hummelmora 1:8 (4)).

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten och del av fastighet. Fastighete och del av fastighet kommer att överlåtas utan några särskilda städåtgärder, alla lösa inventarier som finns på fastigheten på tillträdesdagen tillfaller köparen.

Fiske

Ingen rätt till fiske ingår.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Vid kontrolltillfället fanns ett registrerat naturvärde på fastigheten och skogsskiftet. Sumpskog, ca 7 500 m², se länken nedan. (Skogsstyrelsen, Skogens Pärlor).

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns inga registrerade forn- eller kulturminnen på fastigheten och skogsskiftet. (Skogsstyrelsen, Skogens Pärlor).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs enligt Glesbygdsområde för privatperson som inte varit skriven i Österåkers kommun och Ljusterö församling i minst 1 år innan köpet. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Ansökningsavgiften är 4 600 kr som betalas av köparen.

Jordförvärvslagens regler styr så att denna fördelning mellan privatpersoner och juridiska personer skall vara oförändrad över tiden. Juridiska personer, som aktiebolag, kan vanligtvis bara köpa av andra juridiska personer. Ett förvärvstillstånd för juridisk person för köp av en privatperson är inte lätt att få. Specifika regler i jordförvärvslagen, till exempel kan förvärvstillstånd beviljas för ett sågverksbolag som behöver skogen för sin råvaruförsörjning. Önskar du köpa skog i bolagsform har Ludvig & Co konsulter som kan hjälpa dig med den processen.

Visning / Vägbeskrivning

Visning sker på egen hand.
Fastigheten har en länk till en interaktiv Gårdskarta via google maps.
Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.
Gårdskartan går också bra att zooma in och ut på för att hitta till fastigheten.
Kör ni via GPS använder ni Tomtebergavägen som destination och sen gårdskartan i fält. Parkera på lämpligt ställe med tanke på framkomlighet för övrig trafik.
Från Åkersberga ca 30 km och 70 km från Roslagstull. Bussförbindels med buss 626 mot Hummelmora Brygga.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Använd med fördel Ludvig & Co Gårdskarta med gps positionering via google maps.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter