fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet på Holmön

Högstbjudande

1 050 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast sön 11 jun kl 23:59

Anmäl intresse

Om fastigheten

Unikt tillfälle att förvärva en skogsfastighet på Holmön. Två skogbeklädda skiften belägna centralt på ön samt ett antal öar på Holmöns södra del. Enligt skogsbruksplan upprättad 2022 är fastigheten ca 109 ha varav ca 77 ha utgörs av naturreservat vilket lämnar ca 24 ha produktiv skogsmark som inrymmer ett virkesförråd på ca 3100 m³sk. Detta innebär ett gott medelförråd på ca 130 m3sk per produktiv ha. Medelbonitet enligt skogsbruksplan är bedömd till 3,3 m³sk per produktiv ha och år. Skogsmarken inrymmer allt från röjningsskog till slutavverkningsbar skog i huggningsklass S2 vilket innebär att man kan ägna sig åt ett brett spektra av vad skogsägande innebär. Fastigheten domineras av föryngringsavverkningsbar skog i huggningsklasserna S1-S2 vilket tillsammans utgör 65% av produktiva arealen och inrymmer ett virkesförråd om ca 2 300 m³sk.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

UMEÅ HOLMÖN 7:4

Totalareal
109,2 ha
Skogsmark
23,5 ha
Skog med restriktion
77,5 ha
Inägomark
1,3 ha
Skogsimpediment
2,4 ha
Vatten
4,5 ha
Virkesförråd
3 077 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Läge

Fastigheten är disponerad på två skogsbeklädda skiften centralt på Holmön. Utöver detta omfattas fastigheten av ett antal öar inom reservatsområdet på Grossgrundens södra del.

Skogsuppgifter

Skogsbeskrivningen upprättades Juni 2022 av Hugo Lodén, Ludvig & Co. Enligt skogsbruksplanen är fastigheten ca 109 ha varav ca 24 ha utgör produktiv skogsmark med ett virkesförråd på ca 3 100 m³sk. Detta innebär ett medelförråd på ca 130 m³sk per produktiv ha. Medelboniteten är beräknad till 3,3 m³sk per ha och år. Ca 2300 m³sk utgörs av föryngringsavverkningsbar skog i huggningsklass S1-S2.

Skogsvård

Ca 4 ha utgörs av röjningsskog i huggningsklass R2. Röjning bör dock avvaktas till stammarna nått älgsäker höjd.

Betestryck förekommer i ungskogen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetsgränser kan vara otillräckligt uppmärkta. Säljaren ansvarar inte för vidare utmärkning av dessa.

Jakt

Jakträtten är upplåten till och med 1/10-2024. Fastigheten tillhör Holmöns Jaktlag (5300 ha).

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar (Källa: Metria via SeSverige).

Naturvärden

Avdelning 14 i skogsbruksplanen utgörs av naturreservat (Källa: Länsstyrelsen via naturkartan).

Arrende/nyttjanderätter

Det finns muntligt upplåtna nyttjanderätter på två stugor på ofri grund på öarna på Grossgrundets södra del(inom reservatsområdet).

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Visning

Ingen visning sker av mark, utan intressenter får på egen hand besikta mark och skog på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i glesbygdsområde i Umeå kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast sön 11 jun kl 23:59

Högstbjudande: 1 050 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter