fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet på 355 ha

Högstbjudande

14 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 28 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
354,9 ha
Skogsmark
306,1 ha
Övrigmark
2,6 ha
Skogsimpediment
27,7 ha
Skog med restriktion
16,2 ha
Vatten
2,3 ha
Virkesförråd
42 227 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SOLLEFTEÅ LÖKOM 4:13

Adress

Lökom 237 88193 Sollefteå

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet med bra arrondering på totalt 355 ha varav 306 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd 42 200 m³sk. Jakträtt.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Lökom ca 2 mil öster om Sollefteå. Se översiktskarta och skogskartor.

Skogsuppgifter

Fastigheten Lökom 4:13 är en obebyggd skogsfastighet belägen i Överlännäs församling, Sollefteå kommun, Västernorrlands län.
Skogsbruksplanen är upprättad i maj 2019 av Thomas Sandin på Sandins Natur & Skogstaxering, telefon 070-679 80 98. Planen har räknats upp med tre tillväxtsäsonger. Fastigheten består av tre skiften med totalt 306 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är 42 200 m³ sk.

Geografiska och biologiska förutsättningar
Markförhållandena är varierande, men större delen av fastigheten är frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under torrare barmarksperioder.
Boniteterna är goda med blåbär och lågörter som vanligaste markvegetationstyper.

Skogstillstånd
Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 39 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning har en förskjutning mot yngre och medelålders skog.
Ungefär 17 %, (55 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna G2, S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 10 800 m³sk. Andelen skog yngre än 20 år ca 16 %, (48 ha).

Avverkning
Föreslagen avverkningsnivå uppgår till ca 9 800 m³sk under planperioden.

Naturvärden
Det finns en nyckelbiotop och 2 bestånd med höga naturvärden registrerade hos SKS på fastigheten. En avdelning är avsatt som naturvårdsavtal. 4 avdelningar har fått målklassen NO (Naturvård Orört).

Lagfart

Kostnaden för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr i expeditionsavgift.

Förvärvstillstånd

Behövs ej för privatperson.

Jakt

Fastigheten ingår i licensområde på 1 200 ha. Jakten är upplåten för jaktåret 2021/22. Information om jakten besvaras av säljaren Lennart Nilsson telefon 070-564 57 29.

Vägar

Fastigheten har en egen väg med servitut som går från byn Lökom.

Fastigheten har andel i Simsjövägen sektion 2. Utdebitering vid behov.

Jaktstuga

Det finns en jaktstuga på fastigheten som ingår i försäljningen.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tor 28 okt

Högstbjudande: 14 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter