fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet om ca 48 ha

Högstbjudande

3 850 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 27 apr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
48,1 ha
Åkermark
2,0 ha
Betesmark
2,1 ha
Skogsmark
41,3 ha
Skogsimpediment
2,6 ha
Småhusmark lantbruk
0,1 ha
Virkesförråd
4 336 m3sk
Boyta
85 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VÄSTERVIK SKÄLHORVA 1:1 & SKOGSPARKEN 2:1

Adress

Skälhorva 59896 Vimmerby

Om fastigheten

Skälhorva & Skogsparken ligger enskilt och vackert i trakterna mellan Hjorted och Tuna. Fastigheterna bildar ett sammanhängande skifte och kan säljas i sin helhet eller var för sig. Bostadsbyggnad och ekonomibyggnader är omgärdade av gamla beteshagar. Fastigheten passar utmärkt för den som drömmer om att köpa sin första fastighet eller som tillskottsmark till befintligt innehav. Välkomna!

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshuset ligger enskilt omgärdat av åker och beteshagar. Trädgården har delvis vuxit igen men visst ser man potentialen. Huset är byggt 1929 och tillbyggt 1987. Grundläggning, torpargrund i sten och betong. Stomme i trä och träfasad. Taket är belagt med plåt och fönstren är 2-glasfönster. Murad skorsten. Uppvärmning via luft/luft-pump kompletterat med gjutjärnskamin för ved. En del är i behov av renovering men det kan bli riktigt trevligt.

PLANLÖSNING NEDRE PLAN:

Entré via veranda under tak på gjuten platta till HALL med plastmatta och ljusa väggar. Plats för avhängning av ytterkläder. Till höger finns trappa till övervåning, köket ligger rakt fram och vardagsrum till vänster. VARDAGSRUMMET har ljusa väggar och laminatgolv. En vedkamin i gjutjärn av märket Supra. Vidare till SOVRUM 1 som har ljusa väggar och laminatgolv. KÖK med 50-tals skåpsinredning i blågrå färg samt ljusa väggar och laminatgolv. Utrustning: Spis, vedspis, kylskåp samt ett skafferi. Köket kan även nås från KÖKSINGÅNG på ena gaveln. Här finns BADRUM med plastmatta på golv och vägg. Här finns WC, tvättställ, duschhörna. VVB Nibe eminent om ca 100 liter (-87) toppmatad tvättmaskin. Det finns även en Contura allbänk.

PLANLÖSNING ÖVRE PLAN:

Trappan till HALL med plastmatta och ljusa väggar. Ingång till kattvind. Till höger ligger sovrum 2 med ljusa väggar och fondtapet samt ingång till kattvind. Sovrum 3 har trägolv och ljusa väggar samt en kattvind.
BYGGNADSSÄTT:

Taktyp/takbeklädnad: Plåt
Utvändiga plåtarbeten: Plåt
Grundläggning: Torpargrund
Stomme: Trä
Fasadtyp: Trä
Fönster: 2-glasfönster
Vatten: Enskilt vatten från borrad brunn med hydrofor och filter. (Borrdjup ej känt)
Avlopp: Enskilt avlopp till 3-kammarbrunn och infiltration troligen till stenkista.
Uppvärmning: Luft/luft-pump samt vedspis och vedkamin.
Ventilation: Självdrag
Fiber: Fastigheten är ej ansluten till fibernät i dagsläget.

Energideklaration ej utförd

Ladugård

Ladugården är uppförd i trä 1914. Taket lades om med plåt 2005. Loge med trägolv. Ladugården har gjutet golv.

Uthus/ Hönshus

Uthuslänga innehållande hönshus, vedförråd och utedass. Det finns även ett rökhus i anslutning till detta.

Jordkällare

En praktisk jordkällare finns också så klart. Taket är av plåt.

Pumphus

Pumphus med hydrofor och pump.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättade i oktober 2020 av Mattias Johansson, Ludvig & Co.

Virkesförrådet har bedömts till ca 4 336 m³sk på 41,6 hektar skogsmark, lika med 105 m³sk/ha. Ca 3 100 m³sk har fått huggningsklass S1 eller S2. Större delen är tallskog: 76 % tall, gran: 15% samt löv: 9% . Åldersklasserna 15år och 105 år dominerar. Boniteten bedöms till 5,8 m³sk per ha. Tillväxten för närmaste året beräknas till 161 m³sk.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakten är utarrenderad tom 2025-06-30 enligt nyttjanderättsavtal som är inskrivet i fastighetsboken.

Inägomark

Inägomarken står fri för köparen på tillträdesdagen

Forn- och kulturlämningar

Vid kontroll på Skogens Pärlor hittades två områden med kultur eller fornlämningar. Den ena är lokaliserad bakom bostadshuset till en yta om ca 180m x 50m. Det är ett sk. röjningsröseområde och har RAÄ-nummer: Hjorted 500:1. Det andra är en sentida lägenhetsbebyggelse av ett torp vid namn Hällerum. RAÄ-nummer: Hjorted 487:1.

Naturvärden

Det finns en nyckelbiotop registrerad på fastigheten, vilken motsvarar avdelning 16 i skogsbruksplanen. Ärendebeteckning hos skogsstyrelsen är N 1219-1998. Det finns även ett annat område med naturvärden på fastigheten vilket motsvarar skogsbruksplanens avdelning 26. Ärendebeteckning hos skogsstyrelsen är N 1195-1998

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Västerviks kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson och 7 100 kr för juridisk person.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 11 900 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 27 apr

Högstbjudande: 3 850 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter