fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet om 54 ha

Utgångspris

6 600 000 kr

Anmäl intresse

Om fastigheten

Skogsfastighet möjlig att förvärva som juridisk person eller som privat person. Virkesvolym på ca 9 600 m3sk, till övervägande del äldre tallskog. Inslag av löv, främst björk. Belägen intill Svansjö sommarby, strax väster om Sjöbo. Modern vattenanläggningen, som tidigare försörjt 300 hushåll med dricksvatten, finns på fastigheten.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

SJÖBO SVANSJÖ 1:308

Adress

Svansjö 1:308 27593 Sjöbo

Totalareal
54,2 ha
Tomtområde
54,2 ha
Virkesförråd
9 656 m3sk

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Pumphus

Murad byggnad med tegelfasad och yttertak av eternit. Belägen inne i skogen. Inrymmer vattenanläggningen med vattenfilter och pumpar. Mycket välskött och god hygienisk standard.
Byggnadsarea: ca 30 kvm.

Äldre pumphus

Två äldre pumphus som inte är i drift.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 40,2 ha med ett totalt virkesförråd om 9656 m³sk, vilket ger ett medelvolym på ca 240 m³sk/ha. Tall är det dominerande trädslaget med 95 % av virkesvolymen följt av 2% löv och mindre än 1 % övrigt löv. Den genomsnittliga boniteten är beräknad till 7 m³sk/ha/år. Tillväxten, med hänsyn tagen till föreslagna åtgärder, är beräknad till 193 m³sk/ha/år. Majoriteten, ca 68 % av skogsarealen, utgörs av äldre tallskog inom huggningsklasserna G2, S1 och S3.

Uppgifter från skogsbruksplan upprättad i februari 2022 av Sydved.

Ca 9 ha, avd1, ligger i anslutning till sommarbyn och inom gemensamhetsanläggning Svansjö Ga:1. Marken brukas i samråd med gemensamhetsanläggningen och är avsedd som strövområde.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Hagmark

I den sydvästra delen av fastigheten finns hagmark/betesmark som självsåtts med både björk och tall. Areal ca 5 ha.

Vattenanläggning

På fastigheten, Svansjö 1:308, finns en unik vattenanläggning som tar dricksvatten ur två brunnar. En djupborrad och en grävd. Anläggningen har tidigare försett Svansjö sommarbys ca 300 hushåll med dricksvatten. Idag har samtliga kommunalt vatten.

Vattenanläggningen är fortfarande i utmärkt skick. Södra Svansjö gård tar sitt vatten härifrån. Inga andra fastigheter är kopplade till anläggningen.

Det finns stora möjligheter att ta tillvara på detta vatten inom verksamheter som kräver regelbundenhet till vatten av livsmedelskvalitet, djurhållning, grönsaksodling mfl områden.​

Arealuppgifter

Den totala arealen för fastigheten Svansjö 1:308 är 54,2 ha, enligt fastighetsregistret.

Areal enligt skogsbruksplanen:
Produktiv skogsmark 40,2 ha
Hagmark, 5,1 ha
Väg och kraftledning 4,3 ha
Annat 4,5 ha

Summa areal 54,1 ha.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.​​ ​

Jakt

Jakträtten tillfaller jordägaren. Begränsade jaktmöjligheter p.g.a. av sommarbyns direkta närhet.

Visning

Visningar bokas via mäklare. Besiktning av skogsmarken kan ske på egen hand, med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare/grannar, eventuell jakt samt växande gröda.​

​Förvärv av juridisk person och privatperson​

Fastigheten SJÖBO SVANSJÖ 1:308 är taxerad med typkod 498, Industrienhet, övrig mark, vilket möjliggör att juridisk person kan förvärva fastigheten.

Försäljning​​ssätt

Utgångspris: 6 600 000 SEK

​Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Bud skickat till Ludvig & Co, Daniel Andersson, Gamla torg 7A, 275 30 Sjöbo, eller mailas till daniel.n.andersson@ludvigfast.se. Märk kuvertet/ mailet: " Sjöbo Svansjö 1:308", använd gärna vår budblankett. Det går även att skicka in bud direkt via vår webbsida, ludvigfast.se. Sker ej återkoppling till budgivare inom en arbetsdag efter lämnat bud, kontakta mäklare för att säkerställa att bud framkommit.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter