Skogsfastighet

Skogsfastighet om 30,9 hektar i Misterhult

Försäljningssätt

Anbud senast tis 3 Nov, kl 12:00

Visning

  • Skogen och markerna går bra att besiktiga på egen hand. Använd gärna vår interaktiva karta med GPS, där man kan klicka i kartan och få upp information om de olika skogsbestånden. Kartan nås via vår hemsida (www.ludvig.se) och under [övriga bilagor] och "Visa gårdskarta". Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, gröda, jakt samt skog.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
30,9 ha
Skogsmark
24,7 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Övrigmark
5,9 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HULTSFRED MISTERHULT 1:3

Adress

Dackestupet 1 57795 Virserum

Om fastigheten

Skogsfastighet belägen ca 4 km söder om Virserum om totalt 30,9 hektar varav 24,7 hektar är produktiv skogsmark. Virkesförrådet på fastigheten uppgår till 2 278 m³sk med en medelbonitet om 10,1 m³sk per hektar och år. Fastigheten har fiskerätt i Virserumssjön.
Skidbacken arrenderas av Hjortens SK.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnad

Byggnadssätt

På fastigheten finns byggnader på ofri grund tillhörande skidklubben, en toppstuga med café och skiduthyrning samt lift med tillhörande maskinhus.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är uppdaterad av Ludvig & Co i september 2020.

Fastigheten uppgår till 30,9 hektar, varav 24,7 hektar är produktiv skogsmark. Virkesförrådet på fastigheten uppgår till 2 278 m³sk, vilket ger ett medeltal om 92 m³sk per hektar. Trädslagsfördelningen är 68% gran, 23% löv, 7% ek och 2% ask. Medelboniteten för fastigheten är beräknad till 10,1 m³sk per hektar och år.

Bidrag har erhållits för miljöåtgärder i skogsbruket gällande avdelning fem i skogsbruksplanen om ca 1,6 hektar.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en möjlig fornlämning i form av en lägenhetsbebyggelse.
Källa: fornsök, https;//app.raa.se/open/fornsok
Vid samtliga skogliga ingrepp bör man vara uppmärksam på att kultur/fornminnen kan förekomma, även om dem inte är kända sedan tidigare.

Jakt

Jakträtten för fastigheten är utarrenderad till Misterhults jaktlag tom 30/6-2021.
Arealen för jaktlaget uppgår till 746 hektar.

Fiske

Fastigheten har enskilt fiske och andel i det samfällda fisket i Virserumssjön. På det enskilda vattnet har man rätt att lägga nät och andra fasta redskap.
I sjön finns det kräftor, under de senaste åren har det varit kräftfiske vid två tillfällen på hösten där man har rätt att lägga 10 burar i hela sjön. Det finns en fiskevårdsförening.

Arrende/nyttjanderätter

På fastigheten finns ett anläggningsarrende med Hjortens SK om upplåtelse av mark till Dackestupets skidbacke. Området uppgår till ca 7,3 ha. Avtalet gäller tom 2027-12-31.

På fastigheten finns ett anläggningsarrende med Tele2 om upplåtelse av mark för mast med tillhörande teknikbodar. Området uppgår till ca 200 m². Avtalet gäller tom 2025-04-30.

Totalt uppgår arrendeintäkterna till ca 70 000 kr/år (jaktarrendet är också inräknat).

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektsbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för både fysisk och juridisk person.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen ca 4 kilometer söder om Virserum.

Koordinater: 6351228.6, 534253

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 400 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter