Lantbruk

Skogsfastighet om 27 ha

Högstbjudande

2 750 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 24 jul

Visning

  • Besiktning av marken kan ske på egen hand, med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare, eventuell jakt samt växande gröda.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
27,3 ha
Skogsmark
26,4 ha
Inägomark
0,9 ha
Virkesförråd
3 650 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KINDA MISTERFALL 1:16

Adress

Misterfall

Om fastigheten

Obebyggd fastighet ca 10 km väster om Kisa med en total areal om 27,3 ha varav 26,4 ha är skogsmark. Virkesförrådet uppgår till ca 3650 m³sk och fastigheten har en beräknad medelbonitet om hela 10,8 m³sk per ha. Fastigheten erbjuder en god tillgång på klövvilt och jakten är tillgänglig för köparen på tillträdesdagen.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan som upprättades av Holmen Skog, Tomas Björkesten, i november 2015. Inga åtgärder har utförts sedan planen upprättades och den årliga tillväxten fram till 2020 har beräknats i programmet pcSKOG av Erik Hansson, Ludvig & Co. Därtill har huggningsklassen i avdelning 8, 11 och 14 ändrats från K2 till R1 efter fältbesök.

Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 26,4 ha med ett bedömt virkesförråd om ca 3 650 m³sk. Virkesförrådet domineras av gran och arealen domineras av skog i åldersintervallet 5 - 40 år, medelbonitet är beräknad till hela 10,8 m³sk per ha. Se skogsbilaga för mer detaljerade uppgifter.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Inägomark

Arealen inäga/åker uppgår till 0,9 ha enligt skogsbruksplanen, enligt fastighetsutdrag är arealen åkermark 1 ha.

Jakt

Fastigheten erbjuder en god tillgång på klövvilt. Jakträtten är tillgänglig för köparen på tillträdesdagen.

Kinda Häradsallmänning

Fastigheten har 0,0625 mantal i Kinda Häradsallmänning vilket i medeltal har genererat en årlig utdelning om 270 kr under den senaste femårsperioden.

Naturvärden

Nyckelbiotop berör en mindre del (ca 0,04 ha) av avdelning 12 (källa: Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 160 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter