fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet om 215 ha i Staggträsk

Utgångspris

5 900 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 19 maj

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Fin sammanhållen fastighet i ett skifte i Staggträsk, strax utanför Gargnäs. Fastigheten har inga byggnader och omfattar 240 ha varav ca 215 ha utgörs av produktiv mark. Enligt framräknad plan står här nästan 20000 m3sk med beräknad medelbonitet om 4,1 vilket genererar en tillväxt om 742 m2sk/år. Det dominerande trädslaget är tall som upptar 89 % av virkesförrådet och en stor andel av fastighetens areal, hela 58 %, utgörs av skog som är mellan 60 – 80 år Andelen skog under 20 år är 15 % av arealen (29 ha). God tillgänglighet med vägar och säljaren har nylligen även huggit upp två nya väglinjer på fastigheten. För er självverksamma finns lite röjning att ta ta på direkt samt på sikt lite gallringar och även rejäla slutavverkningar. Fastigheten ligger inom Sorsele älgskötselområde.

Intresseanmälan till mäklare Håkan Wiklund, senast 19/5, detta till E-post; hakan.wiklund@ludvigfast.se
(Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.)

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

SORSELE STAGGTRÄSK 1:25

Adress

Staggträsk

Totalareal
248,3 ha
Tomtområde
248,3 ha
Virkesförråd
19 944 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Läge

Fastigheten ligger strax väster om byn Staggträsk.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är reviderad i fält aug 2015 av LRF Konsult, framskriven och uppdaterad med åtgärder mars -23 av Hugo Lodén, Ludvig & Co Fastigheten har en total areal om 245,9 ha varav 215,5 ha produktiv skogsmark.
Enligt skogsbruksplanen finns ett virkesförråd om 19 944 m³sk, fördelat på 89 % tall, 3 % gran och 3 % löv. Fastigheten har en medelbonitet om 4,1 m³sk/ha/år.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln).
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper finns i nuläget registrerade på fastigheten. (Källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns ett område registrerat som kulturmiljövärde. Inga fornlämningar finns registrerade på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Jakt

Ingår i Sorsele älgskötselområde.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Sorsele kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 000 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast fre 19 maj

Utgångspris: 5 900 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter