Skogsfastighet

Skogsfastighet om 14 ha, Ödeshög!

Högstbjudande

1 700 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Anbud senast mån 6 apr, kl 13:00

Visning

  • Egen besiktning av skog och mark.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
14,2 ha
Tomtområde
14,2 ha
Virkesförråd
2 742 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÖDESHÖG NÄTERYD 1:2

Adress

Skog i Ödeshög

Om fastigheten

Skogsfastighet i ett skifte utbjuds i Ödeshögs kommun. Fastigheten är på totalt 14,2 ha varav 13,5 ha är produktiv skogsmark. På fastigheten står idag ca 2 742 m3sk och har en del föryngringsavverkningsbar skog. Skogen växer så det knakar och har en bonitet på hela 9,7.
Fastighetens dominerande trädslag är gran med endel lövinslag. Fina grangallringsbestånd.

Jakten övergår på köparen på tillträdesdagen.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Fastighetens skogstillstånd redovisas i bif.
skogsbruksplan upprättad av Karl Olov- Nilsson, Skogsfokus.

Skogsmarken omfattar 13,5 ha produktiv skogsmark
med ett virkesförråd om ca 2 742 m3sk varav ca 1 254
m3sk i avverkningsbara klasser.
Fastigheten har fint växande grangallringar där de flertalet avdelningar kräver gallringsåtgärd.
Mer informaion se i bilagor.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara
behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger
köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och de kan ej ställas till grund för talan i
domstol.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser är markerade med röd/vit - gul/blå snitsel samt gränskäppar.
Markeringen med snitslar är endast ungefärligt markerade för att underlätta köparens besiktning av fastigheten.

Jakt

Jakten övergår på köparen på tillträdesdagen.

Naturvärden

Fastigheten berörs av en nyckelbiotop med areal 0,1 ha. Se bif karta.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd behövs inte för fysisk person, dock för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett
långtgående ansvar att undersöka fastigheten och
förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet.
Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller
genom konsult före köpet undersöka fastigheten och
därigenom skaffa sig kännedom om det skick i vari den befinner sig.

Syftet med uppgifterna objektsbeskrivningen är endast att underlätta köparens besiktning av
fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om
fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste
ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten,
som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Vägbeskrivning

Från E4. Avfart Vida Vättern. Ta väg 500 i ca 2.5 km sväng vänster in på grusväg vid Stora Krokek. Kör ca 2.5 km på grusvägen, sväng vänster(tillsalu skylt). Efter ca 500 m finns en basväg upp till höger(tillsalu skylt), där får man parkera och gå till fots på basvägen, skylt står vid fastighetens början.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter