fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet Nybro/Kristvalla, 91 ha

Högstbjudande

7 800 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 14 jan

Anmäl intresse

Om fastigheten

Nybro Reparetorp 1:5 med flera omfattar 91 ha mark. Skogsarealen utgörs av fina skogsskiften med
bra möjligheter till skogsbruk. Boniteten är goda 7,6 m³sk/ha.
Virkesförrådet är 9 770 m³sk. Flera försäljningsalternativ.
Jakt.

Utgångspris: 7 800 000 kronor.
Bud senast: 2022-01-14.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

NYBRO REPARETORP 1:5, 1:7 och 1:9 & NYBRO SJÖBO 2:6

Totalareal
91,0 ha
Skogsmark
88,6 ha
Skogsimpediment
2,4 ha
Virkesförråd
9 771 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av Södra Skog i oktober 2021.
Fastighetens produktiva skogsmark omfattar 89 ha med ett
virkesförråd på 9 770 m³sk vilket motsvarar 110 m³sk/ha.

Nästan hela skogsinnehållet utgörs av barrdominerande bestånd.
Reparetorps skogsareal finns till stor del i huggningsklasserna R2 och G1.
Boniteten är goda 7,6 m³sk/ha som ger bra produktionsmöjligheter
för flera trädslag. Tall är för närvarande det dominerande trädslaget.

Fastigheten har goda möjligheter för skogsbruk och skogsskötsel.
Skogsmarken finns i 4 skiften där tre av dessa har bra tillgänglighet
via områdets fina vägar. Sjöboskiftet har längre drivningsavstånd.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägar

Fastighetens vägar ger bra tillgänglighet till skogsbruket.
Fastigheterna ingår i vägförening Reparetorps skogsväg samfällighetsförening.
Organisationsnummer: 716404-2256.
Nybro ​Reparetorp Ga:1.

Jakt

Jakten blir tillgänglig för ny ägare 1 juli 2022.
Goda jaktmöjligheter för älg, rådjur och vildsvin.
Del av fastigheterna tillhör Alsterbro-Kråksmåla ÄSO.​

Flera försäljningsalternativ

Huvudalternativ är hela fastigheten.
Bud på respektive skifte förutsätter att köparen äger fastighet taxerad som lantbruksenhet inom Nybro kommun.
För mer information kontakta ansvarig mäklare, 070 323 17 85.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan komma att krävas för fysisk person.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Byggnader

Inga byggnader följer fastigheten.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader och lagfartskostnader betalas av köparen.
Köparen skall tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid en eventuell förrättning.
Delförvärv förutsätter att köparen äger fastighet taxerad som lantbruksenhet.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.
Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt.
Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick.
Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

Visning

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark.
Sedvanlig hänsyn till skog och jakt.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 33 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast fre 14 jan

Högstbjudande: 7 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter