Skogsfastighet

Skogsfastighet nordöst om Sunne!

Högstbjudande

2 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 5 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
42,7 ha
Skogsmark
39,8 ha
Myr/kärr/mosse
1,1 ha
Övrigmark
1,8 ha
Virkesförråd
5 291 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SUNNE NORRA SÅNEBY 2:1, SUNNE GJUTAREGÅRDEN 1 :102

Adress

Norra Såneby 2:1 Sunne

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet i Norra Såneby, nordöst om Sunne om ca 42 ha fördelat på 5 skiften. Produktiv skogsmark utgör ca 40 ha av arealen enligt skogsbruksplanen med ett totalt virkesförråd om ca 5 300 m3sk och en medelbonitet på 7,4. Trädslagsfördelningen är 64 % gran, 25 % tall och 11 % löv. Jakträtt ingår i Översjöns VVO. Använd gärna vår interaktiva gårdskarta vid ditt besök på fastigheten för att se vart du befinner dig samt information om skog och gränser.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnad

Byggnadssätt

Det finns inga tillhörande byggnader.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad 2016 av Gunnar Johansson och uppdaterad i augusti 2020. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 39,8 ha med ett totalt virkesförråd om 5 291 m³sk. Beräknad medelbonitet är 7,4 m³sk/ha och årlig tillväxt 235 m³sk/år i medel under planperioden. Virkesförrådet är i medeltal 133 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning på 25 % tall, 64 % gran samt 11% löv.

Skogsvård

Viktigt att man följer de åtgärder som rekommenderas i skogsbruksplanen för att främja skogens tillväxt på bästa sätt.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Översjöns VVO.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd för privatperson krävs ej.

Naturvärden

Det finns inga registrerade kultur- eller fornlämningar på fastigheten.

Delförsäljning

Försäljningen avser både Sunne Norra Såneby 2:1 och Sunne Gjutaregården 1:102. Möjlighet finns att lägga bud på en av fastigheterna. Vill man lägga bud på en av fastigheterna måste detta anges tydligt på anbudsblanketten. Försäljning sker samtidigt även av Sunne Gjutaregården 1:134, se separat försäljning.

Visning

Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
Ett tips är att surfa in på vår hemsida www.ludvig.se/fastighetsformedling och sök upp fastigheten via din smartphone. Där kan du via "Visa Gårdskarta" på ett enkelt sätt se vart på fastigheten du befinner dig och skiftenas läge. Markera med fingern på kartan för att se avdelningsbeskrivning med mera.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 6 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter