fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet – Naum Vara

Utgångspris

1 700 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 2 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
10,2 ha
Skogsmark
10,2 ha
Virkesförråd
2 412 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Vara Naum 3:2

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet om c:a 10 ha belägen i Naum strax utanför Vara. Fastigheten är välskött och domineras av tallskog med ett bedömt virkesförråd om 2 400 m³sk. Skogen är fördelad på tre områden och har god tillgång till vägar.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 10,2 ha med ett bedömt virkesförråd om 2 304 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 226 m³sk/ha.
Medelboniteten har bedömts till 6,5 m³sk/ha och år. Den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 55 m³sk/år.
Trädslagsfördelningen har angetts till 90% tall, 9% gran och 1% löv. Avverkningsförslaget ligger på ca 1 192 m³sk varav 1 002 m³sk utgörs av föryngringsavverkning och 190 m³sk utgörs av gallring.
Skogen är välskött och kommande åtgärder utgörs av gallringsuttag för bibehållen tillväxt samt en större föryngringsåtgärd under period 3, om 5-10 år.
Sedan planens upprättande har en tillväxt motsvarande två vegetationssäsonger skett. Bedömt virkesförråd uppgår nu till c:a 2 400 m³sk, motsvarande
230 m³sk/ha.
Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i januari 2020 av skogskonsult Sten Nilsson.

Jakt

Jakträtten är f.n. muntligen upplåten till Naums jaktlag och övergår till köparen 1 juli 2022. Området ingår i Kedumsbergens ÄSO och KSO.

Ombyggnad E20

Fastigheten berörs ej direkt av ombyggnaden av E20. En ekodukt är planerad att byggas över E20 i höjd med fastighetens område 4 (det större skiftet väster om E20).
Det är också planerat att byggas en anslutningsväg som går pararellt med E20 varifrån man kommer att nå fastighetens område 3 och 4 när ombyggnaden är klar.

Arealuppgifter

Arealen i tabellen är hämtad från skogsbruksplanen.
Arealen uppgår enligt fastighetsregistret till 9,8534 ha.
Arealen uppgår enligt taxeringsuppgifterna till 11 ha skogsmark.
Arealen enligt mätning på kartan uppgår till 10,18 ha.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Det går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.​

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 355 200 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tis 2 Nov

Utgångspris: 1 700 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter