fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet med sjönära boende

Prisidé

4 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 28 sep kl 08:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
32,6 ha
Tomtområde
32,6 ha
Virkesförråd
4 889 m3sk
Boyta
104 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VÄXJÖ GREVARYD 1:15

Adress

Lammhult Sanders 1 36394 Lammhult

Om fastigheten

Skogsfastighet med ca 32 ha produktiv skogsmark, god bonitet.
Uppskattat virkesförråd inklusive tillväxt 2021 ca 4 900 m³sk. Bostadshus med sju rum och kök, ekonomibyggnader. Jakt och fiskemöjligheter. Fastigheten är belägen strax öster om riksväg 30, ca 4 km söder om Lammhult.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Ursprungsstuga är från 1800-talet.
Tillbyggnad samt övervåning ca 1910.
Utbyggnad neder- och övervåning 1990-1995.

Plan 1
Entré genom glasveranda.
Rum med öppen spis.
Kök med vedspis (eldningsförbud).
Vardagsrum med öppen spis.
Sovrum.
Hall/ glasveranda.

Nyrenoverat utrymme med separat ingång och nedanstående utrymmen.
Dusch.
Toalett med wc och handfat.
Bastu.
Förrådsrum/ groventré med separat ingång.

Plan 2
Hall.
Fd kök med vedspis (eldningsförbud).
Tre sovrum varav ett med öppen spis.

Uppvärmning genom el-element och eldstäder.

Enskilt vatten genom djupborrad brunn (ca60 m, ca 1990-95. Och sedan "omtryckt" ca 2012-2014).

Enskilt avlopp med trekammarbrunn med infiltration (ca 1990-95).

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns nedanstående ekonomibyggnader.
Ladugård med plåttak.
Ladugården innehåller sedvanliga utrymmen såsom fd djurdel, logdel etc.

Uthus med plåttak.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av Vida 2021-05-04.
Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 31,9 ha produktiv skogsmark.
Uppskattat virkesförråd är ca 4 671 m³sk, motsvarande 146 m³sk per ha. Boniteten är uppskattad till 8,6 m³sk per ha med en årlig tillväxt om ca 221 m³sk.
Medräknat tillväxt för tillväxtsäsongen 2021 blir aktuellt virkesförråd ca 4 889 m³sk, motsvarande 153 m³sk per ha.
Fastigheten består till stor del av röjnings och gallringsskog.
Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakten är fri för ny köpare från tillträdesdagen.
Enligt länsstyrelsen tillhör fastigheten Bergs ÄSO.
Fastigheten tillhör inte något viltvårdsområde.

Fiske

Fastigheten har del i Växjö Lammhult fs:3. Ändamål , fiske i sjöarna lammen, fräjen, lynnen
Fastigheten har del i Växjö Lammhult fs:6. Ändamål, Fiske i allgunnen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i glesbygd.
Förvärvstillstånd krävs.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Annika Granquist, Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, mail: annika.granquist@ludvig.se tillhanda senast 2021-09-28 OBS! Märk kuvertet Grevaryd. Använd gärna bifogad budblankett.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen strax öster om riksväg 30, ca 4 km söder om Lammhult.
Se bifogat kartmaterial för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 12 900 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tis 28 sep kl 08:00

Prisidé: 4 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter