fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet med sjöläge!

Högsta bud

980 000 kr

Utgångspris: 1 290 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Här får du fyra fastigheter som säljs tillsammans. De hör naturligt samman och består mestadels av skogsmark samt har ett fint gårdscentrum med två bostadsbyggnader, garage, förråd och vedbod.
Den sammanlagda arean är dryga 50 ha varav produktiv skogsmark 44,6 ha. Här står mestadels yngre och medelålders skog i god tillväxt. Medelboniteten beräknas till 4,3 kbmsk per ha.
Jakträtten tillfaller ny ägare av fastigheterna som även ingår i Holmträsk VVO. Området ligger även inom Holmträsk-Storsjö FVO med gott om fiskemöjligheter på abborre, gädda, sik och öring.

Gårdscentrum har ett enskilt men tillgängligt läge och vägen plogas vintertid.
Den egna marken når fram till Storsjöns strandlinje några hundratal meter från gårdscentrum. Från gårdscentrum kan du följa en stig ner till sjön där du även har ett båthus. Blickar du åt andra hållet finner du fina skogsmarker med svamp och bär sommartid. Vintertid har du fina skoterleder nära. Gillar du utförsåkning ligger Solbergsbackens aktiva anläggning endast två mil bort.
Söker du fritidsboende har du en idealisk plats med två bostäder som hör samman. Driftskostnaderna blir låga med enbart en uppsättning abonnemang. Detsamma gäller givetvis för dig som söker ett permanentboende att utveckla. Idag är byggnaderna kallställda men kan givetvis sättas igång då anslutningar för vatten, avlopp och el finns. Vatten och avlopp är enskilt, väljer du att behålla byggnaderna som de är så är driftskostnaderna obefintliga.

För mer information, fördjupa dig bland dokument och länkar längre ner i annonsen.

Anmäl dig till visning eller lämna din intresseanmälan, gärna via formuläret i denna annons.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

ÖRNSKÖLDSVIK HOLMTRÄSK 1:11, 1:12, 1:15 och 1:36

Adress

Holmträsk 405 + 409 895 99 Solberg

Totalareal
50,6 ha
Tomtområde
50,6 ha
Virkesförråd
2 786 m3sk
Boyta
65 kvm

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad på Holmträsk 1:11

Holmträsk 409.
Hus som upplevs sunt och friskt även om här finns renoveringsbehov. Det är i 1,5 plan med källare och sannolikt är bo- respektive biarea större än de taxerade uppgifterna. Byggnaden har inte använts på senare tid varför det saknar driftskostnader. För den som vill starta igång huset så finns en vedpanna i källaren för uppvärmning. Vattenburen värme. Eldstad och skorsten behöver kontrolleras av sotare innan driftsättning.

Bostadsbyggnad på Holmträsk 1:36

Holmträsk 405.
Trivsam fritidsbostad på egen tomt.
Byggnaden delar anslutningar med Holmträsk 1:11 och bär således inga egna driftskostnader.
Byggnaden är i ett plan och står på en plintgrund.
Plåttak, 2-glasfönster och träpanel.
Inne i huset finns en fin eldstad som kan ge bra värme och komfort. Eldstad och skorsten behöver dock kontrolleras av sotare innan den tas i bruk.
Överbyggd altan i sydvästläge för bästa kvällssol.

Garage på Holmträsk 1:11

Garage alldeles intill vägen på motsatt sida från bostadsbyggnaderna. Två portar.

Förrådsbyggnad på Holmträsk 1:15

Bakom huvudbyggnaden, Holmträsk 409, finns en större förrådsbyggnad med portar.

Vedbod på Holmträsk 1:15

I närheten av förrådsbyggnaden finns en separat vedbod av bra storlek.

Skogsuppgifter

Fastigheterna består av 2 skiften på totalt 51,7 ha varav 44,6 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är beräknat till knappa 2 800 m³sk och trädslagsfördelningen bedöms till 8 % tall, 48 % gran och 44 % löv. Åldersfördelningen är ojämn med en stor andel yngre och medelålders skog i huggningsklasserna R1 och G1.

Fastighetsuppgifter

Totalt fyra fastigheter om ca 50 ha som är belägna i anknytning till varandra, men uppdelat i två kluster (se bifogad karta).

Arealuppgifter

Arealuppgifter skiljer sig något mellan olika källor.
Enligt Lantmäteriet är den sammanlagda arealen 50,63 ha.
Enligt fastighetstaxeringen är den 51,27 ha.
Enligt skogsbruksplan och Lantmäteriets kartor är den 51,7 ha.
Mindre avvikelser mellan olika källor är normalt.

Adress

Till fastigheterna finns två adresser; Holmträsk 405 och Holmträsk 409, 895 99 Solberg.

Förvärvstillstånd

Vid förvärv av fastighet i detta område gäller följande: Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit folkbokförd i Örnsköldsvik det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson. För juridiska personer som förvärvar en fastighet från fysisk person eller dödsbo är avgiften 7 100 kronor.

Jakt

Jakträtten tillfaller ny ägare och är inte upplåten. Fastigheten ingår i Holmträsk VVO som omfattar 6000 ha totalt. Medlemskap i jaktlaget är möjligt efter godkännande.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar (Källa: Metria via SeSverige).

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade naturvärden (Källa: Metria via SeSverige).

Taxeringsuppgifter

Taxeringsår är 2020 för Holmträsk 1:11, 1:12, 1:15. Dessa tre fastigheter är samtaxerade.
Taxeringsår är 2021 för Holmträsk 1:36.

Friskrivning

Fastigheterna kommer att säljas med en generell friskrivningsklausul. Detta innebär att en köpare godtar fastigheternas skick och avstår från anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten.

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har en långtgående skyldighet att undersöka objektets beskaffenhet och egenskaper, så kallad undersökningsplikt. Intressenter uppmuntras att ta hjälp av sakkunniga för att förvissa sig om fastighetens egenskaper om man inte känner att man själv har den sakkunskapen.

Övrigt

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet AB.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 58 200 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan

Utgångspris: 1 290 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter