fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet med jakträtt

Högsta bud

430 000 kr

Högstbjudande: 375 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Anbud senast fre 16 jun

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

I ett sammanhållet skifte intill byarna Stöcke/Ström, ca 12 km från Umeå Centrum, finns denna skogsfastighet belägen. Hela fastigheten är nyligen genomröjd och här finns skog i alla åldrar – allt från bördig ungskog till slutavverkningsmogen äldre skog. Med fastigheten följer jakträtt och här finns inga byggnader. Arealen uppgår till ca 9,7 ha (fastighetsregistret) varav ca 5,5 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet mäter ca 759 m3sk och medelboniteten beräknas till ca 5,7 m3sk per hektar och år.

JAKT
Möjlighet för en ny ägare att ansöka om medlemskap i Stöcke Jaktklubb – 1 ordinarie jägare + 1 gästkort. Jaktklubben omfattar både hög- och småvilt.

SKOGSUPPGIFTER

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i Augusti 2022 av Högland Såg & Hyvleri.

Fastigheten består av ett skifte och enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 9,3 ha varav ca 5,5 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet mäter ca 759 m3sk och medelboniteten beräknas till ca 5,7 m3sk per hektar och år. Barrträden har en klar dominans då trädslagsfördelningen är ca 66% tall, 27% gran och 7 % löv.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

UMEÅ STÖCKE 2:10

Totalareal
10,0 ha
Skogsmark
6,0 ha
Skogsimpediment
4,0 ha
Virkesförråd
759 m3sk

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Jakt

Möjlighet till jakt i Stöcke jaktklubb.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens marker kommer att ske via fastighetsmäklaren. En köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten.
Vederbörlig hänsyn skall därför tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person för denna fastighet. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd.

Skogsuppgifter

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Redovisad areal är hämtad från skogsbruksplanen och kan skilja sig från taxerad areal och lantmäteriets angivna arealer. Total areal enligt skogsbruksplanen är 9,3 hektar.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Arrende/nyttjanderätter

Fastigheten överlåts fri från arrenden och nyttjanderätter.

Skattetal

1/64 mantal

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns i nuläget registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 16 jun

Högstbjudande: 375 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter