Lantbruk

Skogsfastighet med jakt i Bergsbyn

Högsta bud

1 950 000 kr

Högstbjudande: 1 400 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast mån 19 okt, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
38,0 ha
Skogsmark
29,1 ha
Skogsimpediment
6,5 ha
Skog med restriktion
2,0 ha
Övrigmark
0,4 ha
Virkesförråd
4 222 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ BERGSBYN 8:46

Adress

Bergsbyn

Om fastigheten

Nu finns möjlighet att köpa Bergsbyn 8:46, en skogsfastighet om 29,1 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 4 200 m³sk. Jakt i Bergsbyns jaktlag om ca 4000 ha.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplanen som är upprättad inför försäljningen uppgår den totala arealen mark till 38 ha varav 29,1 ha är produktiv skogsmark utan restriktioner. Virkesförrådet uppgår till 4 222 m³sk. Under planperioden är ca 80 m³sk avverkning föreslagen varav 20 m³sk är föryngringsavverkning och ca 60 m³sk är gallring. Volym klassad som S1 och S2 och har där med överstigit skogsvårdslagens lägsta ålder för föryngringsavverkning uppgår till ca 2 300 m³sk.

Skogsvård

Under planperioden är 11,6 ha röjning föreslagen att utföras, hela arealen röjning är föreslagen att utföras i första planperioden.

Skogsvårdslagen

Skogsvårdslagen
På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 -100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).

För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda
regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.​

Fastighetsgränser

Avvikelser kan förekomma mellan officiell och uppgiven areal enligt skogsbruksplanen. Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

​Biotopskydd och nyckelbiotoper
Det finns en nyckelbiotop registrerad på fastigheten som berör skifte 2 avdelning 9 beläget mellan avdelningarna 1 och 2. Se bifogad karta. I skogsbruksplanen är volymen för nyckelbiotopen exkluderad. (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Forn- och kulturlämningar
Inga fornminnen eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Jakt

Jakt i Bergsbyns jaktlag om ca 4000 ha.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 330 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter