Lantbruk

100 ha mark med gård i Östanvik, Furudal

Utgångspris

2 800 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 12 aug

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Visning av husen presenteras på hemsidan alternativt kontakta mäklare eller mäklarassistent.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
110,9 ha
Skogsmark
88,1 ha
Myr/kärr/mosse
15,3 ha
Inägomark
6,5 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Övrigmark
0,5 ha
Virkesförråd
7 707 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

RÄTTVIK ÖSTANVIK 373:1

Adress

Östanvik Brännmyrvägen 18 79070 Furudal

Om fastigheten

Mindre gård med litet bostadshus, med fin utsikt över Oresjön. Belägen i Östanvik, ca 40 min norr om Rättvik. Boarea ca 80 kvm. Totalt ca 105 ha landareal vara ca 88 ha är produktiv skog.
VF ca 7 700 m³sk, varav ca 2 700 m³sk är avverkningsbar. Jakt i Östanviks älgjaktsområde.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Entréplan
Övre plan

Fakta

Områdesbeskrivning

Byn Östanvik ligger fint vid Oresjön, ca 40 min norr om Rättvik, inte långt från huvudorten Furudal. I området finns gott om sevärdheter, kulturmiljöer, naturupplevelser och fina badstränder. Buss 351 mellan Rättvik och Furudal har hållplats i Östanvik.

Gården

Gården ligger trevligt i byn, med utsikt ner mot Orsasjön.

Bostadshus:

Huset byggt i början av 1900-talet. Boarea enligt taxeringsuppgifter 80 kvm. Hall och badrum tillbyggt och stor renovering innan familjen flyttade in 1956, sedan löpande underhåll innan badrummet renoverades 2010, ny bergvärmepump installerades 2011 och köket byggdes om 2017.
Timmerstomme, stående träpanel, takpanneplåt, murad grund och källare under del av hus. Kopplade tvåglasfönster, vattenburen bergvärme. Enskilt vatten, grävd brunn och hydrofor i källaren. Enskilt avlopp, enkammarbrunn med infiltration. Bredband kommer att finnas indraget, de håller på att gräva i byn nu. Brandskyddskontroll av murstock och eldstad är beställd, uppgifterna kompletteras när den är utförd.

Nedervåning
Yttre hall, plastmatta, strukturtapet, målas väv i taket, trapp till övervåningen. Skrubb under trappan. Målad trätrapp.
Litet badrum, våtrumsmatta på golv och väggar, träpaneltak, wc, litet handfat och dusch med vikväggar.
Inre hall, plastmatta, tapet, målad väv i taket, elcentral.
Litet tvättrum med vattenho och tvättmaskin. Våtrumsmatta och träpaneltak.
Kök, plastmatta, tapet, träpaneltak, vedspis. Ljust och luftigt, fönster åt tre håll.
Sovrum, plastmatta, tapet, målad vävtapet i taket. Garderob med skjutdörrar där även bergvärmepumpen är placerad.
Vardagsrum, parkettgolv, tapet och skivtak. Två stycken stor treluftsfönster. Utsikt mot sjön.

Övervåning
Möblerbar trapphall, med plastmatta och tapeter. Målad vävtapet i taket. Snedtak.
Oinredd vind. Snedtak.

Övriga byggnader:

Ekonomibyggnad i vinkel, byggd i olika etapper och olika material, inrymmer gammal ladugårdsdel, med plats för ca nio kor, hönshus, förråd, verkstad, loge, mjölkrum och nyare carport. Plåttak på uthuset byttes 2013. Yta enligt taxeringsuppgifter 410 kvm.

Två härbren i fint skick, varav ett är inrett som gäststuga, el saknas, och ett används som förråd.

Hölada, med trästomme och stående träpanel, eternittak i dåligt skick. Vidbyggt gammalt stall med fyra små platser, plåttak.

Vedskjul och port för maskiner, trästomme med plåttak.

Maskinhall om ca 70 kvm, plåtväggar och tak, skjutportar.

Driftskostnader

Driftskostnaderna är delvis beräknade utifrån schablonvärden för ett hushåll med person.

Hushållsel: 5 000 SEK/år
Uppvärmning: 12 000 SEK/år
Renhållning: 1 500 SEK/år
Slamtömning: 1 900 SEK/år
Gårdsförsäkring inkl. skog: 10 000 SEK/år
Sotning: 500 SEK/år
Bredband: 4 000 SEK/år
Totalt: ca 34 900 SEK/år

Energideklaration

Energideklaration är beställd. Uppgifterna kompletteras när den är utförd.

Areal

Areal enligt skogsbruksplan: totalt 117,8 ha varav 110,9 ha landareal och 6,9 ha vatten
Areal enligt fastighetsutdrag: totalt 113,56 ha varav landareal 105, 62 ha och vatten 7,943 ha
Areal enligt fastighetskarta: 114,54 ha inkl. vatten

Skogsuppgifter

Skogen är inventerad av Mellanskog inför försäljningen. Enligt skogsinventeringen omfattar omfattar den produktiva skogsmarken ca 88,1 ha. Virkesvolymen är uppskattad till ca 7 707 m³sk, varav ca 2 710 m³sk är avverkningsbar. Virkesförrådet består av 66% tall, 16% gran och 18% löv. Beräknad medelbonitet 4,8 m³sk/ha/år. Åldersfördelningen är relativt ojämn med övervikt av yngre och medelålders skog. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:

Återväxtåtgärder i form av markberedning om 7 ha. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per tillträdesdagen.

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Ca 6,5 ha inägomark. En bonde i byn brukar i dag marken men det finns inget skriftligt avtal.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Avdelning 25, skifte 5, är i skogsbruksplanen klassad med NS, naturvårdsmål med skötsel med nyskapande av värden som syfte, ca 5,9 ha.

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten berörs av tre registrerade fornlämningar.
RAÄ-nummer: Ore 154:1, Fångstgropssystem
RAÄ-nummer: Ore 166:1, Fångstgrop
RAÄ-nummer: Ore 68:1, Fångstgrop
(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Jakt

Fastigheten ligger inom Ore Älgskötselområde, bedrivs av Källan-Blidbergets jaktlag på ca 3 500 ha, och inom Rocka Älgskötselområde, bedrivs av bl.a. Bondlaget på ca 4 000 ha. Jaktlagen ingår i Östanviks älgjaktsområde.

Kontaktpersoner:
Mats Häll, Källan-Blidbergets jaktlag
Inge Östlund, Bondlaget

Fiske

Fastigheten ligger inom Ore Fiskevårdsområde. Läs mer här/under länken nedan: www.ifiske.se/fiske-orealven-oresjon.htm

Fastigheten har även del i bysamfällt fiske.

Nere vid ån kan man lägga i båten för att komma ut på Oresjön.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten belastas av två officialservitut gällande väg och en ledningsrätt gällande tele.

Fastigheten har del i ett stort antal samfälligheter, vilka inte är vidare utredda eller inventerade.

Vägar

Fastigheten har del i Rättvik Östanvik Ga:2 och troligen outredda andelar i Östanvik Ga:3 och Ga:4, vilka alla tre förvaltas av Östansjö-Östanviks samfällighetsförening, troligen även outredda andelar i Östanvik Ga:6, vilken förvaltas av Brännmyrhedens vägsamfällighet. Vägavgifter 2019 var 3 604 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen.

En avgift om 4 600 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Städning

Bostadshuset kommer vid tillträdet överlämnas i städat skick. Övriga byggnader lämnas grovstädade. Den lösa egendom som på tillträdesdagen eventuellt finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 681 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter