fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet med gård i Enviken, 147 ha

Utgångspris

9 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 12 jan kl 14:00

Visning

  • fre 15 dec, kl 14:00 - 16:00

    Anmälan krävs. Välkomna!

Anmäl till visning

Om fastigheten

Välkommen till Björkboda!

Nu finns möjlighet att förvärva en fin skogsfastighet med gård och omgivande inägomark, i byn Björkboda i närheten av Enviken i Falu kommun. Bostadshus i 1 ½-plan med entréplan, källare och övervåning. Entréplanet inrymmer hall, sovrum, vardagsrum och kök. Det övre planet har ett stort allrum samt inredningsbara kattvindar. Även ett sovrum. Källaren har ett duschrum med toalett, pannrum samt två förråd. Boyta 81 kvm och biyta på 91 kvm. Bergvärme.

Timrat gårdshus, garage, vedbod samt en timrad visthusbod. På gården finns även en stor timrad ladugårdsbyggnad med loge.

Skogen är delvis belägen vid norra delen av sjön Balungen/Kalven, söder om Lamborn, samt delvis mellan Enviken och Marnäs på båda sidor om sjön Björkan. Åkermarken återfinns i direkt anslutning till gårdscentrum.

Totalt ca 147 ha varav ca 134 ha produktiv skog, uppskattat virkesförråd ca 17 500 m³sk, med ett medeltal om ca 131 m³sk/ha. Stor andel talldominerad skog i yngre åldrar, vilket innebär fina möjligheter att påverka tillväxtmöjligheterna genom god skogsskötsel.

Andel i Envikens besparingsskog samt jakt- och fiskerättigheter.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

FALUN BJÖRKBODA 5:2

Adress

Björkboda 118 79026 Enviken

Totalareal
149,0 ha
Skogsmark
134,0 ha
Myr/kärr/mosse
7,2 ha
Inägomark
5,2 ha
Väg och kraftledning
1,0 ha
Övrigmark
0,2 ha
Vatten
1,4 ha
Virkesförråd
17 585 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Fakta

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetsutdrag: 147,13 ha
Areal enligt fastighetskarta: 147,36 ha
Areal enligt skogsbruksplan: 147,6 ha

Tillträde

Tillträde sker inom 14 arbetsdagar från att förvärvstillstånd beviljats, om inget annat avtalats. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Städning och överlåtelse av lösöre

Bostadshuset kommer vid tillträdet överlämnas i befintligt städat skick. Övriga byggnader lämnas ostädade med kvarvarande lös egendom. Kvarvarande inventarier på tillträdesdagen tillfaller köparen utan ersättning.

Envikens besparingsskog

Fastigheten har andel i Envikens besparingsskog (0,47884 %). Besparingsskogen har årlig ekonomisk utdelning till delägarna, som för den här fastigheten ger en årlig intäkt på omkring 4 700-5 700 kr.

Besparingsskogar tillskapades i samband med den sk. avvittringen och utgörs av ett markområde som ägs och förvaltas gemensamt av delägarna. Ändamålet med dessa skogars verksamhet är att stärka de enskilda brukarnas och därmed också bygdens ekonomi. Grunden för delägarskap är innehav av enskild jord- och skogsbruksfastighet.

Arrende/nyttjanderätter

Marken brukas genom muntligt avtal, uppsagt till årsskiftet 2023/2024. Brukaren kan tänka sig att fortsätta om ny ägare är villig att upplåta marken.

Gården

Trädgården består av fina grönytor både runt bostadshus, gårdshus och ekonomibyggnader. Äppelträd och buskar. Generösa uppställningsytor både intill bostad och ekonomibyggnader. Vackert öppet läge mot åkermark.

Bostadshuset är uppfört i 1 ½-plan med källare.
Enligt fastighetstaxeringen är huset byggt 1909 och har en boyta på 81 kvm och en biyta på 91 kvm.
Trästomme samt rödmålad panel utvändigt, 2-glasfönster. Tak belagt med plegel.
Uppvärmning sker via vattenburen centralvärme kopplat till bergvärmepump installerad 2017. Vedspis i köket, vedspis i källaren och murad öppen spis på det övre planet. Observera att säljaren inte känner till om eldstäder i bostad eller gårdshus regelbundet sotats, därmed är skicket på dessa okänt, brandskyddskontroll krävs innan de ev. tas i bruk. Det finns även två luftvärmepumpar.
Avlopp via slamavskiljare med efterföljande infiltration installerad 2017, slamtömning 1 ggr/år. Tillståndet gäller i 10 år, vilket innebär att det 2027 kommer bli en omprövning där miljöavdelningen gör ett platsbesök för att kontrollera om anläggningen kan få ett nytt 10-årstillstånd (information enligt Falu kommun). Vatten från djupborrad brunn, okänd vattenkvalitet.

Entréplan:
Takbelagd farstukvist med plats för möblemang. Entrédörr med ingång till hall. Hallen har golv med korkmatta och tapeter. Plats för avhängning av ytterkläder. I hallen finns ett utrymme med ett tvättställ. Innanför hallen finns ett tv-rum med korkmatta på golvet och tapeter på väggarna. Sovrum med trägolv och tapeter på väggarna. Garderob och linneskåp. Kök med plastmatta på golvet och tapeter på väggarna. Vit skåpinredning med kakel ovan den rostfria bänken. Vedspis. Maskinell utrustning i form av spis, fläkt samt kyl/frys.

Övre plan:
Oinrett allrum med stor potential. Blottade timmerväggar, trägolv samt en murad öppen spis. Två inredningsbara kattvindar med blottade timmerväggar och trägolv. Sovrum med korkmatta, tapeter samt en klädkammare.

Källare:
Källaren inrymmer duschrum med duschkabin, tvättställ och en toalett. Våtrumsmatta och våtrumstapet på väggarna. Pannrum med bergvärmepump (Thermia diplomat optimum installerad 2017) samt ackumulatortank. Även en vedpanna. Rymligt förråd/hobbyrum med vedspis. Även ett intilliggande förråd. Utgång till trädgården.

Övriga byggnader

Mysigt timrat gårdshus om en uppskattad yta på ca 45 kvm. Korrugerat plåttak. Välvd matkällare med förmak under byggnaden. I gårdshuset finns ett stort allrum med köksinredning av enklare modell. Korkmatta på golvet och målade väggar. Enklare skåpinredning samt en vedspis och en elektrisk spis. Rostfri diskbänk med diskho, sommarvatten. Innanför det stora köket finns en kammare med korkmatta på golvet och målade väggar samt en liten garderob.

Timrad visthusbod med lertegeltak. Uppskattningsvis ca 35 kvm.

Vedbod i trästomme samt rödmålad träpanel. Korrugerat plåttak. Ca 25 kvm.

Garage i trästomme, träpanel samt korrugerat plåttak. Grusat invändigt. Uppskattat är garaget ca 20 kvm.

Fin ladugårdslänga med rejäl loge. Hela längan är uppförd i timmer samt har korrugerat plåttak. Stor loge med bra plats till förvaring och plats för uppställning av diverse maskiner. Inrymmer även ett djurstall med uppställningsplats för kreatur samt ett stall med spilta. Höskulle ovan denna del. Vidbyggt dass. Total uppskattad yta på hela byggnaden är ca 280 kvm.

Områdesbeskrivning

Enviken, som ligger i Falu kommuns norra del utefter riksväg 50, Bergslagsdiagonalen, är en av Dalarnas riktiga pärlor. Här kan du njuta av fantastisk dalanatur, kulturhistoriska byggnader och ett rikt musikliv. Om du gillar idrott kan du också träna under utmärkta förhållanden. I Enviken finns allt du behöver – från kost och logi till sevärdheter och underhållning.

Falun ligger bra till, ett par timmar från fjällen och ett par timmar från Stockholm. Här är det enkelt att ha ett aktivt liv, oavsett om du gillar friluftsliv eller kultur.

Energideklaration

Energideklaration har inte upprättats. Säljaren kommer att upprätta och bekosta en energideklaration innan tillträdesdagen.

Fastighetsbeskrivining

Fastighetsmäklaren förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Besiktning och undersökningsplikt

Fastigheten är inte besiktigad. En köpare får, om denne så önskar, på egen bekostnad genomföra en besiktning av fastigheten, antingen innan anbudsstopp alternativt när man vunnit budgivningen men innan man undertecknat ett bindande köpekontrakt.

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick , gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Friskrivningsklausul

Fastigheten säljs i befintligt skick. I köpekontraktet kommer det att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. Det innebär att köparen inte kan få ersättning för ett dolt fel. En friskrivning gäller bara under förutsättningen att säljaren inte känner till de eventuella "dolda felen".

Visning

Visning av husen presenteras på hemsidan alternativt kontakta mäklare. Anmälan krävs.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via budgivning. Som intressent lämnar du in ett anbud skriftligt eller muntligt (gärna mail eller via hemsidan) innan anbudsdagen.

Efter anbudsdagen redovisas anbuden för säljaren. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

OBS! Ange "Falun Björkboda 5:2" som referens.

Mail: elin.hjalmarsson@ludvigfast.se
Telefon: 076-128 64 26
Adress: Ludvig & Co Fastighetsförmedling,
Elin Hjalmarsson, Box 811, 791 29 Falun

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde och glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 4 600 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Inteckningar

Det finns tre pantbrev om totalt 130 800 kr. Ett av dessa (4 800 kr) är förkommet och ansökan om dödning är inskickat.

Fastigheten säljs fria från lån och pantbreven överlåtes på köparen vid tillträde.

Taxeringsvärde

Typkod 120, Lantbruksenhet, bebyggd
Totalt taxeringsvärde är: 6 859 000 SEK
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsår: 2023

I detta ingår följande taxeringsvärden:
Åkermark: 38 000 SEK
Betesmark: 19 000 SEK
Skogsmark: 5 726 000 SEK
Skogsimpediment: 21 000 SEK
Ekonomibyggnad: 54 000 SEK

Småhusbyggnad på lantbruk: 696 000 SEK
Småhusmark på lantbruk : 305 000 SEK

Rättigheter och belastningar

Fastigheten belastas av fem avtalsservitut gällande väg och kraftledning, samt ett officialservitut gällande rätt att använda befintlig väg (ut till vägen vid Kalvnäset).

Det finns även en avtalsnyttjanderätt gällande båthus, vid Vinterviken.

Vägar och samfälligheter

Fastigheten har del i fem samfälligheter.
Falun Björkboda S:24 (66,79 %) avser 0,44 ha mark kring Kalvsbergs fäbod
Falun Björkboda S:19 (12,3%) avser 4,24 ha undantagsmark kring Kalvsbergs fäbod
Falun Björkboda FS:18 (7,271 %) samfällt fiske
Falun Björkboda S:11 (7,271 %) avser sockensamfällda vägar
Falun Envikens Besparingsskog S:2 (0,47884%) Omfattar ca 2 500 ha skogsmak

Fastigheten har troligen outredda andelar i Björkboda Ga:1 och Ga:3. I förrättningshandlingarna enligt enskilda väglagen beträffande dessa framgår att ursprungsfastigheten Björkboda 5:1 ingår. Dessa gäller skogsbilvägar söder om Björkboda samt vägen genom norra Björkboda by.

Enligt fastighetsutdraget finns dessutom en pågående lantmäteriförrättning med ärendenummer W22481, vilken har ärendemening ” Omprövning berörande Björkboda ga:1”.

Fiske

Fastigheten ligger inom Envikens Fiskevårdsområde. Mer information om regler och fiskekort finns på hemsidan, se länk nedan.

I området finns ett flertal strömmande vatten, Marnäsån, Tängerströmmen och Lambornsån, där det årligen planteras ut ca 150 kg fångstfärdig öring. Även harr förekommer. Flera bäckar med bäcköring. Största sjön är Balungen med abborre, gädda, sik och öring.

Fastigheten har även andel i bysamfällt fiske.

Jakt

Fastigheten ligger inom Dådran-Enviken Älgskötselområde.

Hittills har jakten bedrivits av Björkboda jaktlag, som jagar på ca 1 350 ha, och Kalvbergets jaktlag, ca 3 000 ha. Möjlighet finns att förnya avtal med dem. Kontaktperson för Björkboda jaktlag är jaktledare Krister Söderlund, tfn 073-981 07 04, samt kassör Erik Eriksson, tfn 070-3204846, för Kalvbergets jaktlag.

Natur- och kulturlämningar

Avdelning 707, skifte 7, och avdelning 101, skite 1, berörs av registrerade naturvärden,
N 341-2011, barrsumpskog, respektive N 1565-2015, barrskog.

På inägomarken finns en fyndplats för trindyxa, som är registrerad som en övrig kulturhistorisk lämning, RAÄ-nummer: Enviken 35:1.
Även gården är registrerad som möjlig fornlämning, bytomt, Björkboda gamla tomter, RAÄ-nummer: Enviken 103:6.

(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor och RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Inägomark

Jordbruksmarken omfattar 5,2 ha enligt skogsbruksplanen. Tillfredställande dränerad och normal produktions/avkastningsförmåga enligt taxerad uppgift, 3 ha åkermark och 3 ha betesmark.

Skogsuppgifter

Befintlig skogensbruksplan upprättades av Skogsstyrelsen 2010 och är ajourhållen enligt uppgifter från Stora Ensos virkesköpare. Tillväxt beräknat tom 2023.

Enligt skogsinventeringen omfattar den produktiva skogsmarken ca 134 ha med ett virkesförråd om totalt ca 17 585 m³sk. Medeltal 131 m³sk/ha. Trädslagsfördelning 59 % tall, 32 % gran och 9 % löv. Beräknad medelbonitet ca 5,6 m³sk/ha/år.

Se vidare under länk till skogsbilaga längre ned.

Skogsbruksinventeringen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera skogsuppgifterna.

Driftskostnader

Nedanstående driftskostnader är uppskattade schablonkostnader för 2 personer.

Elförbrukning: 10 000 kWh
Uppvärmning och hushållsel: 20 000 Kr
Sotning: 800 kr
Slamtömning 1 500 SEK
Sopor: 2 700 SEK
Gårdsförsäkring: 7 000 kr
Vägavgift: okänt

Totalt ca 32 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Boka visning


Lämna anbud senast fre 12 jan kl 14:00

Utgångspris: 9 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter