fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet med fritidshus!

Utgångspris

1 950 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan

Anmäl intresse

  • Ny

Om fastigheten

Skogsfastighet med fritidshus och produktiv skogsmark om 45,8 hektar och ett virkesförråd som uppgår till 6 356 m3sk, något hög åldersfördelning och med övervägande del tallskog. Total areal på 135,5 hektar och med bra bonitet på 3,2 m3sk/ha.

Enklare fritidshus om 4 rok, fördelat på två våningar. Sommarvatten från egen brunn, och egen avloppsbrunn (äldre). El finns och uppvärmning sker via vedspis i köket och lösa element. Badrum med wc och dusch. Säljes med inventarier. Övriga byggnader är loge och timrad lada.

Jakträtt i Lillträsk/Ånäset JVO och i övrigt med närhet till natur, sjöar, vattendrag och Storklinta skidanläggning. Ingår i Storvattenvägens samfällighetsförening.

Välkomna kontakta oss för att ta del av skogsbruksplan och mer information!

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ ÅNÄSET 2:16

Adress

Ånäset 1 93695 Jörn

Totalareal
135,5 ha
Skogsmark
45,8 ha
Skogsimpediment
80,4 ha
Övrigmark
0,4 ha
Inägomark
8,0 ha
Väg och kraftledning
0,9 ha
Virkesförråd
6 356 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Bottenvåning
Övervåning

Fakta

Skogsuppgifter

En skogsbruksplan upprättades i augusti 2011 av Håkan Sikström. Skogsbruksplanen har sedan tillväxtberäknats till och med 2022. Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens totala areal till ca135,5 hektar varav ca 45,8 hektar utgör produktiv skogsmark. Fastigheten inrymmer ett virkesförråd om ca 6356 m3sk vilket innebär ett medelförråd på ca 139 m3sk per produktiv hektar. Medelboniteten är beräknad till ca 3,2 m3sk per hektar och år och den beräknade tillväxten under planperioden uppgår till ca 166 m3sk per år.

Skogsvård

Köparen ansvarar för eventuella lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upp markering av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten (Källa: Riksantikvarieämbetet via SeSverige).

Byggnader

Enklare fritidshus om 4 rok, fördelat på två våningar. Sommarvatten från egen brunn, och egen avloppsbrunn (äldre). El finns och uppvärmning sker via vedspis i köket och lösa element. Badrum med wc och dusch. Säljes med inventarier. Övriga byggnader är loge och timrad lada.

Jakt

Jakträtt i Lillträsk/Ånäset JVO

Förvärvstillstånd

Köparen kan behöva söka förvärvstillstånd. Kostnad 4 600 kr för privat person.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via intresseanmälan, till ett utgångspris av 1 950 000 kronor. Vid intresse från flera så kommer försäljningen att slutföras genom auktionsförfarande.

Intresseanmälan ska skickas till Ludvig & Co Fastighetsförmedling Ralf Gustafsson, ralf.gustafsson@ludvigfast.se. Märk mailet med Skellefteå Ånäset 2:16. Använd gärna intresseanmälningsfunktionen på Ludvigfast.se

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Planer, bestämmelser mm

Byskeälven, Natura 2000-område (Beslutsdatum: 00000000) 2482k-p36/06
Rättigheter last Ledningsrätt: Starkström 2482-96/13.1
Samfällighet SKELLEFTEÅ ÅNÄSET S:1

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan

Utgångspris: 1 950 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter