fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet med fritidshus. 31,5 ha

Högstbjudande

4 750 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 30 jun kl 08:00

Visning

  • tor 8 jun, kl 16:30 - 17:30

    Varmt välkommen att boka in er på visning.

Anmäl till visning

Om fastigheten

Välskött skogsfastighet med bostadshus och ekonomibyggnader på lugnt läge med 10 min till Osby. Virkesvolym enligt skogsbruksplan om 3 838 m3sk. Marken består av ca 25,9 ha skogsmark och ca 4,6 ha inägomark. Goda jaktmöjligheter. Varmt välkomna!

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

ÖSTRA GÖINGE KRÄBBLEBODA 1:4 OCH 1:20. BOALT 1:38

Adress

Kräbbleboda 3145 28994 Glimåkra

Totalareal
31,6 ha
Tomtområde
31,6 ha
Virkesförråd
3 838 m3sk

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2023-03-20 av Carl Lindmark. Borealpartner AB. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 25,9 ha. övrigt 5,7 ha. Ett uppskattat virkesförråd om 3 838 m3sk, vilket ger ett medeltal om 148 m3sk/ha. Under planperioden uppgår avverkningsförslagen till 2 279 m³sk. 90 % barrskog. Trädslagsfördelningen är 70 % Gran. 20 % Tall. 10 % Löv. Medelboniteten är beräknad till 7,7 m3sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till 140 m³sk.

Skogsvård

Fastigheten domineras av ren barrskog, 90 % och skogen är välskött. Det finns skog i varierade åldersklasser. I stort en välskött fastighet med tillgång till mycket bra vägnät på lugnt läge. Ungskogen är väletablerad och välröjd.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Boningshus

Boningshus i 1,5-plan med källare. Taxerad boyta om 98 kvm och källare om 42 kvm. Rest under plåttak. Fasad av stående rödmålad träpanel. Tvåglasfönster. Huset är nymålat 2022.
Övre plan inrymmer allrum med kupa. Sovrum. Kontor. Ett rum vartdera gavel.
Nedre plan inrymmer hall. Matrum. Lantkök. Allrum. Toalett med badkar. Två sovrum.
Källare med pannrum. Grovingång. Matkällare. Tvättstuga.

Värmesystem

Kombinerat vattenburet system med vedpanna från 2015 och luft/vatten-pump från Bosch installerad 2018. Två ackumulatortankar om totalt 1 000 liter. En separat varmvattenberedare om 500 liter.

Vatten

Enskilt vatten från egen brunn.

Avlopp

Avloppsystemet är godkänt och består av trekammarbrunn med infiltration.

Ekonomibyggnader

Fastigheten håller ett antal ekonomibyggnader.
Verkstadsbyggnad.
Traktorgarage.
Snickeribyggnad. Rest under plåttak. Fasad av rödmålad träpanel.
Snickeribyggnad.
Ladugårdsbyggnad med garage.
Förrådsbyggnad.

Inägomark

Åker och betesmark om 4,6 ha.

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetskarta: 31,59 ha.
Areal enligt fastighetsregister: 31,78 ha.
areal enligt skogsbruksplan: 31,60 ha.

Arrende/nyttjanderätter

Betesmarken är muntligen upplåten. Inget skrivet avtal.

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen. Förekomst av Vildsvin. Rådjur. Dovhjort. Älg.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

All kontakt sker med ansvarig fastighetsmäklare, Mikael Pålsson.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse.

Tre skifte - Flera budmöjligheter

Möjligheten finns att lägga bud på de tre skiften var för sig eller fastigheten i sin helhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 385 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Boka visning


Lämna anbud senast fre 30 jun kl 08:00

Högstbjudande: 4 750 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter