fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet med fäbodvall, ca 90 ha i Alfta

Utgångspris

4 500 000 kr

Anmäl intresse

Om fastigheten

Skogsfastighet bestående av ett markområde bebyggd med fäbodvall med god tillväxt och vägtillgång som är belägen ca 1 mil söder om Alfta. Den totala arealen uppgår till 87,7 ha, varav 73,2 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 10 463 m³sk (143 m³sk/ha). Medelboniteten uppgår till 5,5 m³sk/ha och år. Fastigheten har sin tyngdpunkt i gallringsbestånd. Jakt i Alfta Södra VVO om ca 22 000 ha.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Område av Ovanåker Norrsjöjorden 6:1

Adress

Skogsfastighet 1 mil söder om Alfta

Totalareal
87,7 ha
Skogsmark
73,2 ha
Myr/kärr/mosse
11,9 ha
Inägomark
1,0 ha
Väg och kraftledning
1,4 ha
Övrigmark
0,2 ha
Virkesförråd
10 463 m3sk

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Fäbodstuga

Stuga med stomme av timmer under plåttak. Byggnaden inrymmer ett äldre kök med öppen spis samt en kammare. I rummen finns breda trägolv och innertak av trä. Vatten från grävd brunn med gårdspump (vattenprov ej utfört).

Övriga byggnader

Tre timrade lador under plåttak och ett utedass.

Jakt

Fastigheten ingår i Alfta Södra viltvårdsområde omfattande ca 22 000 ha. Jaktledare: Stefan Jonsson, 070-963 45 00.

Allmänt

Försäljningsobjektet omfattar en skogsfastighet i ett skifte bebyggd med fäbodvall belägen ca 1 mil söder om Alfta. Fastigheten omfattar 87,7 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 10 463 m³sk.

Areal

Areal enligt skogsbruksplanen uppgår totalt till 87,7 hektar.

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet omfattar ett område av fastigheten Ovanåker Norrsjöjorden 6:1, lantmäteriförrättning pågår. Markområdet kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till en av köparen tidigare ägd lantbruksfastighet. För upplysningar angående fastighetsbildning kontakta ansvarig mäklare.

Skogsuppgifter

Till fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni år 2023 av Erik Nyholmer, ERNY Skogstjänst Bollnäs.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 87,7 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ungefär 10 463 m³sk. Volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (G2, S1 och S2-skog) bedöms till ca 451 m³sk. Medelvolymen per hektar är 143 m³sk och medelboniteten uppgår till 5,5 m³sk per hektar. Av virkesförrådet utgör 53% tall, 29% gran och 18% löv.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Skogsbruksplanens uppgifter är framtagna enligt planläggningens gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både i enskilda bestånd och summan av dessa både uppåt och nedåt.

Skogsvård

Fastigheten har under planperioden ett röjningsbehov om 7,6 ha.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- och kulturlämningar. (Källa: Skogsbruksplan, Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet)

Naturvärden

På fastigheten finns registrerade sumpskogar runt avdelningarna 10, 11, 12, 14 och 15. (Källa: Skogsstyrelsen, Skogens pärlor)

Taxeringsvärde

Försäljningsobjektet omfattar område av fastighet och har inte åsatts eget taxeringsvärde.

Inteckningar

Försäljningsobjektet överlåtes fri från penninginteckningar.

Eventuella justeringar

Observera att mindre ändringar/justeringar i denna beskrivning kan komma att utföras.

Visning

Ingen visning av fastigheten kommer att ske. Spekulanter uppmanas att besiktiga fastigheten på egen hand eller genom konsult och därigenom själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. För upplysningar kontakta ansvarig mäklare.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter