Skogsfastighet

Skogsfastighet med exploateringsmöjligheter

Högstbjudande

900 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast ons 21 okt, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
15,9 ha
Skogsmark
13,3 ha
Myr/kärr/mosse
1,5 ha
Berg/hällmark
0,2 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Övrigmark
0,6 ha
Virkesförråd
562 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Skellefteå Burvik 5:10

Om fastigheten

En mindre skogsfastighet i Burvik som gränsar mot havet med utsikt över Burehällorna. Fastigheten består av 13 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 560m3sk. , boniteten uppgår till 4,5m3sk/ha/år. Fastigheten är fördelad på 4 skiften varav ett har goda tomtmöjligheter i båda ändar.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Christer Hållberg. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 13 ha med ett virkesförråd om totalt ca 560 m³sk varav 0 m³sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvård

Skifte 1 i skogsbruksplanen är oplanterat då det är tänkt för exploatering, tomter.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Älgjakten är arrenderad till Burviks jaktlag, skriftligt avtal saknas. Jaktlaget jagar på ca 2 300 ha. Som fastighetsägare kan man ansöka om medlemskap i jaktlaget.

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter