fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet med egen kräftdamm – Fröjel

Högstbjudande

2 600 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Om fastigheten

Skogsfastighet om 40 ha fördelat på två skiften, det ena längs med väg 141 och det andra ca 500 meter längre öster ut. Här finns en egen kräftodling som etablerades under slutet av 1980-talet och som nu köparen får ta över. Här finns även enklare övernattningsmöjligheter i en äldre byggvagn. Produktiv skogsmark om dryga 35 ha. Virkesförråd på omkring 3 250 m³sk enligt skogsbruksplan som räknats fram inför försäljningen. Medelbonitet om 3,5 m³sk/ha/år och ett medelförråd på 92 m³sk. Jakträtten är tillgänglig för köparen.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Gotland Fröjel Stora Solbjärge 1:36

Adress

Fröjel Fröjel

Totalareal
40,0 ha
Tomtområde
40,0 ha

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Övernattningsstuga

Äldre och enklare övernattningsstuga i form av en byggvagn om ca 2,5 x 6 m. Byggd i trä under tak av plåt. Här finns ett allrum med en vedspis och ett mindre sovrum med 2 dubbelsängar. El och vattenanslutning saknas. Stugan har förr använts sporadiskt i samband med kräftfisket. Kräftburar finns och ingår i köpet.

Utanför finns ett äldre utedass.

Förråd

Enklare förråd i trä under tak av plåt. Jordgolv.

Skogsuppgifter

Produktiv skogsmark om 35,1 ha samt 1 ha impediment myr. Medelbonitet bedömd till 3,5 m³sk per ha/år enligt skogsbruksplan från Mellanskog. Virkesförrådet framräknat och uppskattat till omkring 3200 m³sk med 93 % tall, 5 % gran och 2 % löv. Medeltal per hektar om 92 m³sk. Avverkningsförslaget under planperioden uppgår till dryga 1 400 m³sk (gallring ca 140 m³sk och föryngringsavverkning ca 1 300 m³sk). 2,8 ha är K1, mark som skall markberedas och planteras av köparen, se mera i skogsbruksplanen som finns i sin helhet på hemsidan. Delar av marken har tidigare nyttjats som betesmark.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Besiktning av marken sker på egen hand med hänsyn till växande grödor.

Informationen i fastighetsbeskrivningen är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material.

OBS! FRISKRIVNINGSKLAUSUL:
Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en friskrivningsklausul där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för fysisk person, förutom för den som sedan minst ett år är folkbokförd inom området.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Förvärvstillstånd handläggs av Länsstyrelsen och fastighetsmäklaren hjälper till med ansökan. Ansökningsavgiften betalas av köparen. För enskild person är avgiften för närvarande 4 600 SEK.

Naturvärden

Avdelning 21 om 3,1 ha har delvis höga naturvärden och klassas som NO (Naturvård Orört) i skogsbruksplanen. Gamla träd och död ved.

Forn- och kulturlämningar

Det finns två fornlämningar på fastigheten. En förhistorisk färdväg samt en stensättning. Se mera på Riksantikvarieämbetets hemsida "fornsök": http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html.

Jakt

Jakträtten är tillgänglig för köparen.

Försäkring

Säljaren har en skogsförsäkring hos Länsförsäkringar.

Vägbeskrivning

Se kartor och skyltning. Fastigheten nås från väg 141 alternativt via en grusad skogs-/åkerväg. Använd er gärna av den aktiva gårdskartan som ni finner via vår hemsida.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 250 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter