fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet med bra arrondering

Högstbjudande

6 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 12 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
188,3 ha
Skogsmark
169,9 ha
Skogsimpediment
14,2 ha
Övrigmark
3,6 ha
Vatten
0,6 ha
Virkesförråd
16 326 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SOLLEFTEÅ RAMSELE-NORDSJÖ 1:18, 1:23

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet på 188 ha med mycket bra arrondering. God tillgänglighet med flera skogsbilvägar. Virkesförråd enligt nygjord skogsbruksplan 16 300 m³sk gallringsskogar med hög löpande tillväxt. Hela fastigheten är genomröjd.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen nordväst om Ramsele. Se översiktskarta och skogskartor.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad i september 2021 av Thomas Sandin på Sandins Natur & Skogstaxering, telefon 070-679 80 98.

Inledning
Fastigheten Ramsele-Nordsjö 1:18, 1:23 är belägen i Ramsele-Edsele församling, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Fastigheten består av 2 skiften med totalt ca 170 ha produktiv skogsmark.
Det totala virkesförrådet är 16 300 m³sk, med stor andel gallringsskog.

Geografiska och biologiska förutsättningar
Markförhållandena är varierande, med delvis brant och kuperad terräng. Större delen av fastigheten är frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under större delen av året.
Boniteterna är goda med blåbär och lågörter som vanligaste markvegetationstyper. Höjden över havet varierar från ca 350 till ca 450 m.

Skogstillstånd
Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 38 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är ojämn med en kraftig förskjutning mot yngre skog. Hela fastigheten är genomröjd.

Naturvärden
Det finns inga nyckelbiotoper och bestånd med höga naturvärden registrerade hos SKS men fastigheten gränsar mot ett naturreservat, Lillmårdsjön.

Lagfart

Kostnaden för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr i expeditionsavgift.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson som är bosatt i glesbygdssocken i Sollefteå kommun. För övriga krävs däremot förvärvstillstånd.

Ansökan om förvärvstillstånd kostar 4 600 kr.

Vägar

Utdebitering vid behov.

Jakt

Säljaren önskar behålla jakträtten. Fastigheten ingår i Västansjö jaktlag på 4 300 ha

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig samt information om skogsbestånden. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten. Zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 252 860 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 12 Nov

Högstbjudande: 6 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter