Lantbruk

Skogsfastighet med boende i Skellefteå

Utgångspris

2 150 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast mån 28 sep, kl 13:00

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
44,1 ha
Skogsmark
32,0 ha
Åkermark
4,0 ha
Skogsimpediment
3,4 ha
Övrigmark
3,9 ha
Väg och kraftledning
0,8 ha
Virkesförråd
4 964 m3sk
Boyta
185 kvm
Antal rum
3 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ SLUT 4:1

Adress

Slut 15 93197 Skellefteå

Om fastigheten

Nu finns möjlighet att köpa denna skogsgård i Slut, 25 km väster om Skellefteå. Boende i Älvsbyhus med skog och odlingsmark inpå knuten. Jakt i Slut-Gråberg- Stavbäck jaktlag om ca 1000 ha

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bostadshus

Bostadsbyggnaden är ett Älvsbyhus byggt 1990 i ett och ett halvt plan med boarea på ca 100 kvm. Här finns tre rum och kök med utgång till uteplats i söderläge från vardagsrum och ett av sovrummen. Tvättstuga och tillbyggt pannrum och vedförråd. Trapp upp till oinredd vind.

Bredband finns indraget till huset.

Intill bostadsbyggnaden finns ett rymligt dubbelgarage.

Vatten

I byn finns gemensamt vatten som delas på fyra fastigheter. Pumpstationen är beläget på aktuell fastighet och kostnader för driften delas mellan berörda fastigheter.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad 2015-08, inför försäljningen är utförda åtgärder uppdaterade och planen är tillväxtberäknad till 2019-10. Enligt skogsbruksplanen är den totala arealen 44,1 ha varav 32 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 4 960 m³sk och en bonitet om 3,8 m³sk/ha och år.

Skogsvård

Under planperioden är 2,7 ha röjning föreslagen i första perioden.

Skogsvårdslagen

Skogsvårdslagen
På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 -100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).

För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda
regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.​

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

​Biotopskydd och nyckelbiotoper
Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade. Det finns en forn-/ kulturlämning
registrerad på fastigheten och berör avdelning 15 på skifte 3. (Källa Skogsstyrelsen).

Jakt

Jakt i Slut-Gråberg- Stavbäck jaktlag om ca 1000 ha

Inägomark

Odlingsmarken brukas av ägarna, inget EU-stöd finns för odlingsmarken.

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten berörs av nybyggnation av 145 kv kraftledning mellan Högnäs och Kvistforsen. Arbetet kommer att påbörjas under 2020 och befintlig kraftledning som berör skifte 1 och 3 kommer att breddas. Ersättning för markintrånget tillfaller nuvarande ägare. Se bifogad karta.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 663 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter