fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet med 29.9 ha prod. skogsmark samt jakträtt!

Utgångspris

500 000 kr

Budgivning pågår

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår
  • Kolförråd 67 ton/ha

Om fastigheten

Skogsfastighet i Svarttjärnliden som omfattar en total landareal på 39,3 ha i ett samlat skifte. Den produktiva arealen uppgår till 29.9ha med ett virkesförråd på 1 210 m3sk. Fastigheten domineras av yngre till medelålders skog i spannet 5-15 år samt 45-75 år. Detta medför att ca 137 m3sk av arealen befinner sig i huggningsklass R2 och ca 1073 m3sk i huggningsklass G1. Jakträtt!

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ SVARTTJÄRNLIDEN 1:2

Adress

Svarttjärnliden Jörn

Totalareal
39,3 ha
Skogsmark
29,9 ha
Myr/kärr/mosse
9,4 ha
Virkesförråd
1 210 m3sk
Total tillväxt/år
66 m3sk
Kolförråd/ha
67 ton

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Fastigheten Skellefteå Svarttjärnliden 1:2 omfattar en total landareal på 39,3 ha i ett samlat skifte. Den produktiva arealen uppgår till 29.9ha med virkesförrådet 1 210 m3sk vilket ger ett snitt på 40m3sk/ha. Boniteten för området uppgår till 3m3sk/ha/år vilket får ses som under snittet för området.
Fastigheten domineras av yngre till medelålders skog i spannet 5-15 år samt 45-75 år. Detta medför att ca. 45% av arealen befinner sig i huggningsklass R2 och resterande 55% i G1.

Fastigheten har genom detta en god löpande tillväxt med snitt på 66m3sk/år i tillväxtökning under planperioden, vikresförrådet beräknas till 1 867m3sk år 2033 om planerade åtgärder utförs.

Under planperioden finns inga föreslagna virkesuttag.

Skogsvård

Under planperioden är totalt 12.3 ha lövröjning föreslagen att utföras inom 2-5 år.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk. 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Inga registrerade forn- eller kulturlämningar finns på fastigheten (Källa: Riksantikvarieämbetet via SeSverige).

Skogen som kolsänka

Brukandet av skogen på ett långsiktigt och hållbart sätt gör ofta en stor klimatnytta. Vi använder pcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans. Den produktiva skogsmarken binder enligt skogsbruksplanen årligen 75,0 ton kol totalt eller 2,5 ton kol per hektar. Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark uppgår till 1 997 ton vilket motsvarar 7 319 ton CO2e.

Jakt

Älgregistrerade inom Jörn ÄSO, tillhörande Svarttjärnlidens jaktlag.
Utgör inget VVO.

Fastighetsuppgifter

Försäljning av fastigheten sker via intresseanmälan, till ett utgångspris av 500 000 kronor. Vid intresse från flera så kommer försäljningen att slutföras genom budgivning med bank-id.

Intresseanmälan ska vara Ludvig & Co Fastighetsförmedling Maria Lindmark, maria.lindmark@ludvigfast.se, tillhanda senast 2023-10-05. Märk mailet med Skellefteå Svarttjärnliden 1:2. Använd gärna intresseanmälningsfunktionen på ludvigfast.se

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Förvärvstillstånd

Det kan krävas förvärvstillstånd för köparen. Köparen ansöker om förvärvstillstånd och kostar 4 600 kr för fysiskt person och för juridisk person 10 700 kr.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren. En köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet med GPS så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält för att få information från skogsbruksplanen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 5 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter