fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet med 22,2 ha produktiv skogsmark med jakt i Ålunds vvo.

Högstbjudande

850 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 15 jun

Anmäl intresse

Om fastigheten

Skogsfastighet bestående av 2 st. skiften belägen i Byske-Fällfors församling, Skellefteå kommun. Enligt skogsbruksplanen upprättad 2023 uppgår fastighetens totala areal till ca 26,8 hektar varav ca 22,2 hektar utgör produktiv skogsmark.
Lämplig för nybörjaren inom skogsbruk som praktiskt vill lära genom att arbeta med alla stadier i skogens utveckling. Dessutom finns områden med naturvärden där en del värdeskapande avverkning kan utföras.

Fastigheten inrymmer ett virkesförråd om ca 2246 m³sk, varav 1480 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder.
Medelboniteten är beräknad till 3,9 m³sk per hektar och år och den beräknade tillväxten under planperioden uppgår till 76 m³sk per år. Förväntat virkesförråd om 10 år beräknat till 2222 m³sk om avverkningsförslagen i Skogsbruksplanen följs. Fastigheten har en god spridning av åldersklasser från röjningsskog till slutavverkningsmogen skog.
Tyngdpunkt på huggningsklass G1 och R2 samt stor del av huggningsklass S1 som uppgår till 682 m3sk. Bra väg genom båda skiftena.
Möjlighet till jakt i Ålunds viltvårdsområde.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ BYSKE-ÅLUND 2:15

Adress

Ålund 93498 Byske

Totalareal
26,8 ha
Skogsmark
22,2 ha
Myr/kärr/mosse
3,0 ha
Berg/hällmark
1,3 ha
Övrigmark
0,3 ha
Virkesförråd
2 246 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

En skogsbruksplan upprättades i februari 2023 av Risbergs Skogskonsult AB. Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens totala areal till ca 26,8 hektar varav ca 22,2 hektar utgör produktiv skogsmark. Fastigheten inrymmer ett virkesförråd om ca 2246 m³sk, varav 1480 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder.
Medelboniteten är beräknad till 3,9 m³sk per hektar och år och den beräknade tillväxten under planperioden uppgår till 76 m³sk per år. Förväntat virkesförråd om 10 år beräknat till 2222 m³sk om avverkningsförslagen i Skogsbruksplanen följs. Fastigheten har en god spridning av åldersklasser från röjningsskog till slutavverkningsmogen skog.

För ytterligare skogsuppgifter se bifogad skogsbruksplan och skogskarta. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvård

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga skogsvårdsåtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Enligt certifieringskraven krävs att 5 % avsätts till naturvård, fastigheten uppfyller detta krav med råge.

Jakt

Fastigheten ligger inom Ålunds VVO, om ca 997 hektar.
VVOt är för älgjakt anslutet till Byske ÄSO.

Arealuppgifter

Redovisad areal är hämtad från skogsbruksplanen och kan skilja sig från taxerad areal och lantmäteriets angivna areal. Total areal enligt lantmäteriet 265 270 kvm.

Byggnader

Inga byggnader av värde finns på fastigheten.

Försäljningsuppgifter

Försäljning av fastigheten sker via intresseanmälan, till ett utgångspris av 850 000 kronor. Vid intresse från flera så kommer försäljningen att slutföras genom budgivning med bank-id.

Intresseanmälan ska vara Ludvig & Co Fastighetsförmedling Maria Lindmark maria.lindmark@ludvigfast.se, tillhanda senast 2023-06-15. Märk mailet med Skellefteå Byske-Ålund 2:15
Använd gärna intresseanmälningsfunktionen på Ludvigfast.se

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter ska vara klart innan bud lämnas.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 385 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast tor 15 jun

Högstbjudande: 850 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter