Skogsfastighet

Skogsfastighet i vacker fjällmiljö

Försäljningssätt

Anbud senast fre 25 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
329,4 ha
Skogsmark
137,4 ha
Myr/kärr/mosse
92,3 ha
Väg och kraftledning
0,9 ha
Vatten
31,5 ha
Övrigmark
67,3 ha
Virkesförråd
6 448 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

JOKKMOKK VUOJATNJARKA 2:6

Om fastigheten

Nu säljs en pärla i fjällvärlden, ca 6 mil väster om Jokkmokk, med strandnära läge vid vackra sjön Karats. Enligt skogsbruksplanen uppgår fastigheten till ca 298 ha landareal och 32 ha vatten. Den produktiva marken är 137 ha och fastigheten har ett virkesförråd om 6 448 m³sk. Boniteten är 2,7 m³sk/ha/år. Virkesförrådet fördelar sig på 78 % tall, 9% gran och 13% löv. Fastigheten är med i Jokkmokks allmänning.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Andreas Engström, Ludvig & Co under juli 2020. Enligt skogsbruksplanen för objektet uppgår fastigheten till ca 298 ha landareal och 32 ha vatten. 137 ha är produktiv skogsmark och fastigheten har ett virkesförråd om 6 448 m³sk. Boniteten är 2,7 m³sk/ha/år. Virkesförrådet fördelar sig på 78 % tall, 9% gran och 13% löv. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för boende utanför Jokkmokks kommun

Jakt

Jakträtten medföljer fastigheten. Ej registrerad i jaktlag

Planer, bestämmelser mm

På fastigheten ligger delar av Naturreservaten Vuojatnjarka (urskog) och Pärlälvens fjällurskog, de täcker ca: 67 hektar av fastigheten (se skogskartor). Virkesvolymen inom naturreservatet är inte upptagen i skogsbruksplanen eftersom skogsbruk inte kan bedrivas inom naturreservaten. För mer detaljerad beskrivning av naturreservaten se länsstyrelsens hemsida.

Forn- och kulturlämningar

Ingen registrerad fornlämning finns på fastigheten

Naturvärden

Förutom naturreservaten så finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 677 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter