fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet i Trehörningen med möjlighet till jakt

Högstbjudande

975 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 24 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
28,9 ha
Skogsmark
18,2 ha
Skogsimpediment
2,8 ha
Inägomark
7,3 ha
Väg och kraftledning
0,6 ha
Virkesförråd
2 014 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

UMEÅ TREHÖRNINGEN 1:17 & UMEÅ LÅNGVIKEN 6:1

Om fastigheten

Två skogsfastigheter som säljs som en enhet om totalt 30 ha i Trehörningen, utanför Tavelsjö. Den produktiva arealen uppgår till ca 18 ha samt drygt 7 ha fin åkermark och det ena skiftet går ända ner mot sjön. Fastigheten har enligt nyupprättad skogsbruksplan ett totalt skogsinnehav om ca. 2000 m³sk med skog i huggningsklass G1 som utgör 40 % av arealen följt av 33% tall, 15 % björk och 8 % contorta. Medelboninteten är beräknad till 4,2 och föreslagen avverkning samt gallring under planperioden uppgår till 970 m³sk. Inga byggnader på någon av fastigheterna. Möjlighet till både älgjakt och småvilt finns i Västerbacka/Trehörningen Jaktklubb.

Intresseanmälan till mäklare Håkan Wiklund, senast 24/9, detta till E-post; hakan.wiklund@ludvig.se
Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Läge

Fastigheterna är tillsammans fördelade på tre närliggande skiften, samtliga med åtkomst till väg. Ca 6km till Tavelsjö, 2,5 mil till Umeå.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad Oktober 2020 av Ludvig & Co. Planen avser fastigheterna Umeå Trehörningen 1:17 samt Långviken 6:1. Fastigheten är fördelad på tre skiften i Trehörningen, Mellan Tavelsjö och Flurkmark. Enligt skogsbeskrivning är fastigheterna ca 29 ha varav ca 18 ha produktiv skogsmark som inrymmer ett virkesförråd om ca 2 000 m³sk vilket innebär ett medelförråd om 111 m³sk per produktiv ha. Medelboniteten är beräknad till 4,2 m³sk per ha och år. Tyngdpunkten ligger på medelålders skog i huggningsklass G1, vilket utgör 40% av produktiv areal.
Gran är det dominerande trädslaget som utgör 44% av virkesförrådet, följt av 33% tall, 15% löv och 8% contorta.

Skogsvård

Underröjning är föreslagen på ca 4 ha. Röjning är föreslagen skogsvårdsåtgärd på ca 6 ha. Återväxtkontroll är föreslagen skogsvårdsåtgärd på ca 2,5 ha.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar (Källa: Metria via SeSverige).

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade naturvärden (Källa: Metria via SeSverige).

Jakt

Älgjakt samt småviltsjakt möjlig i Västerbacka/Trehörningen Jaktklubb som jagar på ca. 2700 ha. Detta är möjligt endast om den nye markägaren ansluter marken till nämnda jaktklubb. Årets tilldelning är åtta vuxna och fem kalv och vid årets jakt kommer 14 jägare delta. Jaktlaget jagar i ett område som ingår i Tavelsjö Älgskötselområde där totalt nio jaktlag ingår.

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 42 700 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast fre 24 sep

Högstbjudande: 975 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter