fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet i Svarttjärnliden med 29.6 ha prod. skogsmark. Jakträtt!

Utgångspris

900 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 5 okt

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår
  • Kolförråd 96 ton/ha

Om fastigheten

Skogsfastighet i Svarttjärnliden med en total landareal om 34.2 ha varav 29.6 ha klassas som produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 3 846m3sk och fastigheten domineras av medelålders skog i åldersspannet 65-75 år och därmed även huggningsklass G1 som utgör nästan 70% av arealen. Ingen skog yngre än 25 år finns på fastigheten. Under planperioden är det inte föreslaget någon gallring eller avverkning, fastigheten är genomgallrad och flertalet avdelningar växer snart in i huggningsklass S1. Jakträtt!

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ SVARTTJÄRNLIDEN 1:11

Adress

Svarttjärnliden 3 93695 Jörn

Totalareal
34,2 ha
Åkermark
0,6 ha
Skogsmark
29,6 ha
Myr/kärr/mosse
3,9 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
3 846 m3sk
Total tillväxt/år
111 m3sk
Kolförråd/ha
96 ton

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Fastigheten Skellefteå Svarttjärnliden 1:11 omfattar en total landareal om 34.2 ha varav 29.6 ha klassas som produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 3 846m3sk vilket ger ett medeltal på 130m3sk/ha. Boniteten för fastigheten uppgår till 3.6m3sk/ha/år.
Fastigheten domineras av medelålders skog i åldersspannet 65-75 år och därmed även huggningsklass G1 som utgör nästan 70% av arealen. Ingen skog yngre än 25 år finns på fastigheten.

Under planperioden är det inte föreslaget någon gallring eller avverkning, fastigheten är genomgallrad och flertalet avdelningar växer snart in i huggninsklass S1.

Skogsvård

Under planperioden är 1.2 ha röjning föreslagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk. 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Inga registrerade forn- eller kulturlämningar finns på fastigheten (Källa: Riksantikvarieämbetet via SeSverige).

Skogen som kolsänka

Brukandet av skogen på ett långsiktigt och hållbart sätt gör ofta en stor klimatnytta. Vi använder pcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans. Den produktiva skogsmarken binder enligt skogsbruksplanen årligen 60,1 ton kol totalt eller 2,0 ton kol per hektar. Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark uppgår till 2 830 ton vilket motsvarar 10 369 ton CO2e.

Jakt

Älgregistrerade inom Jörn ÄSO, tillhörande Svarttjärnlidens jaktlag.
Utgör inget VVO.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren. En köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet med GPS så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält för att få information från skogsbruksplanen.

Förvärvstillstånd

Det kan krävas förvärvstillstånd för köparen. Köparen ansöker om förvärvstillstånd och kostar 4 600 kr för fysiskt person och för juridisk person 10 700 kr.

Försäljningsuppgifter

Försäljning av fastigheten sker via intresseanmälan, till ett utgångspris av 900 000 kronor. Vid intresse från flera så kommer försäljningen att slutföras genom budgivning med bank-id.

Intresseanmälan ska vara Ludvig & Co Fastighetsförmedling Maria Lindmark, maria.lindmark@ludvigfast.se, tillhanda senast 2023-10-05. Märk mailet med Skellefteå Svarttjärnliden 1:11. Använd gärna intresseanmälningsfunktionen på ludvigfast.se

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast tor 5 okt

Utgångspris: 900 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter