Lantbruk

Skogsfastighet i Storvattnet

Högstbjudande

1 400 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast mån 16 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
33,2 ha
Skogsmark
26,8 ha
Berg/hällmark
0,3 ha
Inägomark
2,9 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Övrigmark
2,7 ha
Virkesförråd
1 680 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Kramfors Storvattnet 1:35

Adress

Storvattnet 113 87292 Kramfors

Om fastigheten

Skogsfastighet naturskönt beläget 9 km väster om Kramfors i byn Storvattnet. Fastigheten är väl arronderad och är på totalt ca 33 ha med ca 2,9 ha betes/åkermark och produktiv skogsmark om ca 27 ha med ett totalt virkesförråd om ca 1 680 m³sk. Största delen består av yngre skog men det finns även gallringsskog och skog som uppnått slutavverkningsbar ålder. Till fastigheten hör även andel i samfällighet som är mycket vackert beläget med utsikt över Storvattnet och med flera byggnader som bland annat stort sekelskifteshus mm. Till försäljning finns även angränsande fastighet Storvattnet 1:34 som äger andra andelen i samfälligheten Storvattnet S:1, brukningscentrum.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Allmänt

I Storvattnet, 9 km väster om Kramfors ligger denna trevligt belägna skogsfastighet mot sjön Storvattnet, Fastigheten har bildats genom legalisering av sämjedelning 1971 och har del i en samfällighet som ägs gemensamt med Storvattnet 1:34. Samfälligheten består bland annat av en bebygd del som ligger mycket högt öppet och soligt läge samt vackert beläget med utsikt över omgivningen och sjön Storvattnet. Stort sekelskiftes bostadshus med mycket stor potential för den som vill bo på landet i en lugn miljö och kanske djurhållning i mindre skala. Flera andra byggnader finns på samfälligheten som bagarstuga, härbre, vedbod mm. Båda fastigheterna Storvattnet 1:34 och 1:35 ligger ute till försäljning men har olika ägare och bildar två sammanhängande områden. Lämpligast är att samma köpare förvärvar båda fastigheterna.

Fastigheten är på 33,2 ha varav 2,9 ha är inägomark i anslutning till samfälligheten (gårdscentrum) Skogsmarken finns på tre områden, med huvuddelen även den i närhet till gårdscentrum. Arealen skog är 26,8 ha med stor andel yngre skog,. Det totala virkesförrådet är på ca 1 680 m3sk, varav ca 870 m3sk är S1 och S2 skog.

Belägenhet och vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Ångermanland, Kramfors kommun, Gudmundrå församling.

I rondellen efter riksväg 90 i centrala Kramfors skall man ta vägen mot Finnmarken. Kör ca 11 km och där asfalten slutar tar man till vänster mot Storvattnet. Efter ca 1 km är man framme i byn Storvattnet där fastigheten ligger. Se skogs- och översiktskarta samt vår hemsida för interaktiva kartor, www.ludvig.se.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad september 2018 av Bengt Olov Westman 070 289 55 50. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 26,8 ha med ett virkesförråd om ca 1 680 m3sk.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns skogsvårdsåtgärder så som plantering 0,3 ha och röjning om 9,1 ha under planperioden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns inga kända områden på fastigheten som har naturvärden. Källa: skogsbruksplanen och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige

Forn- och kulturlämningar

Forn/kulturlämning finns på fastigheten, fäbod.

Samfällighet

Fastigheten har andel i samfälligheten Storvattnet S:1 tillsammans med fastigheten Storvattnet 1:35. Fastigheterna har 50 % andel vardera i samfälligheten. Samfälligheten består av två skiften, ett mindre skogsskifte om ca 0,16 ha och tomt om ca 0,68 ha. På tomtområdet ligger flera byggnader som bostadshus, bagarstuga, härbre, vedbod mm. Tomtområdet ligger mycket vackert med sitt höga läge och med utsikt över omgivningen och sjön Storvattnet som man ser åt flera håll från tomten. De övriga byggnaderna runt bostadshuset inramar tomten till en mycket trevlig gårdsbild.

Bostadshus
Rymlig sekelskiftesgård i 2 plan på torpargrund med huggen stensockel. Stomme av timmer, fasad av stående brädfodring och plåttak. Fönster med två glas, både kopplade och med lösa innanfönster. Huset är påbyggt med köksingång, mindre hall och toalett samt altan. Enskilt vatten via kallkälla samt eget enskilt avlopp, trekammarbrunn.. Uppvärmningen är med direktverkande el samt vedspis mm. Byggnadsarea ca 180 kvm.

Byggnaden är uppdelad i två delar och brukas var för sig av av Storvattnet 1:34 och 1:35.

Planlösning bottenvåning:
Går man in genom köksingången kommer man in i den del som brukas av ägarna till 1:35. Först en mindre hall, toalett till höger i utbyggnaden och man kan även gå ut till altan som är påbyggd på gaveln. Vidare kommer man in i lantköket med vedspis och skafferi mm, det ursprungliga köket i huset. Från köket kan man även gå igenom ett mindre rum och komma ut i hallen som ligger vid huvudingången. Innanför köket har man kammaren med kakelugn och stora salen med dubbla kakelugnar samt utgång till hallen.

Om man går in genom huvudingången och tar till vänster i hallen kommer man in i ett mindre kök med vedspis och vidare till två mindre rum, den delen används av ägarna till 1:34.

På övervåningen kommer man först till en stor möblerbar hall. Mitt i huset finns ett stort oinrett rum med mycket vacker utsikt över omgivningen. På var sin sida om hallen och stora rummet finns ett rum och två alkover som vardera ägarna till Storvattnet 1:34 och 1:35 brukar.

Byggnaden har under lång tid använts som fritidsbostad under sommartid, men har mycket stor potential att renoveras till fast boende där många av de gamla detaljerna är sparade som kakelugnar, vedspisar, spegeldörrar mm.

Utöver bostadshuset finns många andra byggnader som ägs och används gemensamt som bagarstuga, vedbod, härbre och loge.

Sommarstugor

Det finns 11 st sommarstugor på fastigheten som är på ofri grund. Säljaren saknar kopia på arrendekontrakten till de flesta arrendetomter. Arrendeavgiften ligger på ca 1 000 kr /tomt och år.

Byggnader

Förutom byggnaderna som finns på samfälligheten och ägs gemensamt med fastigheten Storvattnet 1:34 så äger säljarna av Storvattnet 1:35 en sommarstuga som står på fastigheten 1:34 som också ingår i försäljningen.

Sommarstugan är en finsk tillverkad timmerstuga i ett plan som är uppförd på 70-talet i rundtimmer på betongplatta och påbyggd med mindre altan. Byggnadarea ca 54 kvm varav altan med tak ca 17 kvm. Fasaden består av synligt timmer, tvåglasfönster och plåttak. Uppvärmning sker via elelement med direktel och vedeldning i öppen spis.

Planlösningen är storstuga med öppenspis, köksdel, två st alkover och litet toalett utrymme. Invändigt ytskikt är lackad panel och synliga timmerväggar.

Stugan har inte använts av ägarna på lång tid.

Det finns även en äldre ladugård uppförd i timmer och resvirke på fastigheten. Byggnaden har delvis rasat.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. Fastigheten är oregistrerad och ingår inte i något jaktområde. Jakten är upplåten via skriftligt arrendekontrakt med 6 månaders uppsägning.

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag 339 083 kvm och areal enligt skogsbruksplan 33,2 ha.

Betes/åkermark

Arealen betes/åkermark är 2,9 ha enligt skogsbruksplanen. Marken är inte brukad på lång tid.

Visning

Visning av byggnaderna på brukningscentrum sker den 14/10 kl 13:00-15:00. Anmälan skall ske till fastighetsmäklaren. Visning annan tid efter överenskommelse med fastighetsmäklaren.

Intressenter får på egen hand besikta skogen på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Vägar

Fastigheten berörs av flera vägar. Se skogs- och översiktskartor.

Information om kommunen

Se kommunens hemsida www.kramfors.se.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr.

Service

Affärer, bensinstation, restauranger, vårdcentral, skolor mm i Kramfors ca 12 km.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person.

Tillträde

Tillträde 30 dagar efter köpekontraktets undertecknande eller enligt överenskommelse med säljaren.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten, den går att beställa via fastighetsmäklaren på 0611-289 35 eller patrik.ulander@ludvig.se.

Friskrivning

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i byggnaderna som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig samt information om skogsbestånden. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten. Zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 380 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter