fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet i Drängsmark

Högsta bud

1 500 000 kr

Högstbjudande: 2 000 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 4 nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
54,4 ha
Skogsmark
51,1 ha
Myr/kärr/mosse
1,8 ha
Berg/hällmark
0,7 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Övrigmark
0,4 ha
Virkesförråd
5 985 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ DRÄNGSMARK 9:13

Adress

Drängsmark 9:13 Stormark

Om fastigheten

Skogsfastigheten Drängsmark 9:13 skall säljas. Fastigheten har en areal om 51 hektar produktiv skogsmark fördelat på två skiften. Virkesförrådet uppgår till ca 6000m³sk och medelboniteten till 4m³sk/ha/år. God tillgång till väg på båda skiftena gör skogen lättillgänglig.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Ola Lindström inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 51 ha med ett virkesförråd om totalt ca 6000 m³sk varav ca 3 400 m³sk är S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakt i jaktklubb om ca 9000 hektar.

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 75 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast tor 4 nov

Högstbjudande: 2 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter