Skogsfastighet

Skogsfastighet i Skurträsk

Utgångspris

320 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast sön 20 sep, kl 23:59

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
11,8 ha
Skogsmark
7,8 ha
Skogsimpediment
4,0 ha
Virkesförråd
1 679 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

VINDELN SKURTRÄSK 4:9

Om fastigheten

Mindre skogsfastighet ca 4 mil från Vindeln om ca 12 ha varav ca 8 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på ca 1700 m³sk i Skurträsk, Vindelns kommun. God bonitet på 4,1 m³sk
per ha och år. Talldominerad till 57% följt av 23% gran och 20% löv. Gott medelförråd om ca 215 m³sk per produktiv ha. Jakt enligt länsstyrelsen i Skurträsk Nyliden VVO.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Byggnad

Byggnadssätt

Fastigheten har inga byggnader

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad 2018-06 av Roger Larsson, Ludvig & Co, 2018-06 och sedan tillväxtberäknad till och med 2020-års tillväxt. Enligt plan är fastigheten Skurträsk 4:9 ca 12 ha varav ca 8 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på ca 1700 m³sk. Detta innebär ett medelförråd på ca 215 m³sk per produktiv ha. God medelbonitet på 4,1 m³sk per ha och år. Fastigheten är talldominerad till 57% följt av 23% gran och 20% löv. Tyngdpunkt på gallringsskog i huggningsklass G1.

Skogsvård

Enligt plan föreligger inga skogsvårdsåtgärder inom planperioden.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- och kulturlämningar (Källa: Metria via SeSverige).

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade naturvärden (Källa: Metria via SeSverige).

Jakt

Jakt enl. lst i Skurträsk Nyliden VVO

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Vindelns kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson.

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Besiktning & undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter