Lantbruk

Skogsfastighet i Resele

Högstbjudande

6 800 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 30 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
264,8 ha
Övrigmark
4,1 ha
Åkermark
3,2 ha
Betesmark
1,0 ha
Skogsmark
235,1 ha
Skogsimpediment
19,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Vatten
2,2 ha
Virkesförråd
24 100 m3sk
Boyta
162 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SOLLEFTEÅ OMNÄS 3:30

Adress

Omnäs 150 88031 Resele

Om fastigheten

Skogsfastighet i Omnäs, Resele på totalt 265 ha varav 235 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd enligt nygjord skogsbruksplan 24 100 m³sk. Fastigheten ingår i den planerade vindkraftsparken Vaberget. Jakt i vvo. Byggnader med renoveringsbehov.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus i två plan. Timmerstomme. Tilläggsisolerat på 70-talet. Tvåglasfönster. Direktverkande el samt öppenspisar. Fiber finns indraget. Eget vatten från källa på tomten. Eget äldre avlopp. Byggnaden har stora renoveringsbehov.

Bottenvåning:
Hall. Liten toa. Sal med breda golvplankor. Kontor. Kök, öppenspis med insats.

Övervåning:
Hall. Tre stycken sovrum. Större badrum.

Loge

Delvis uppförd i timmer. Används som förråd.

Gårdshus

Timmerstomme. Skorstenen är troligen obrukbar.

Timmerlada

Används idag som vedbod.

Äldre hus på gården

Byggnad i timmerstomme.

Inledning

Fastigheten Sollefteå Omnäs 3:30 är en skogsfastighet belägen i Resele församling, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Fastigheten består av 4 skiften med totalt ca 235 ha produktiv skogsmark.
Det totala virkesförrådet är ca 24 100 m³sk, med en stor andel gallrings- och röjningsskog.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Omnäs, Resele ca 3 mil nordväst om Sollefteå. Se översiktskarta och skogskartor.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2020 av Thomas Sandin på Sandins Natur & Skogstaxering, telefon 070-679 80 98.

Geografiska och biologiska förutsättningar
Markförhållandena är varierande, större delen av fastigheten är dock frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under större delen av året.
Boniteterna är goda med blåbär och lågörter som vanligaste markvegetationstyper.

Skogstillstånd
Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 37 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är ojämn med en kraftig förskjutning mot yngre skog.
Ungefär 13 %, (31 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna G2, S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 6 000 m³sk. Andelen skog yngre än 20 år ca 36 %, (84 ha).

Skogsvård
Det finns ett stort behov av röjning på ca 100 ha på fastigheten de närmsta åren. Det finns även behov markberedning och plantering
på ca 29 ha.

Naturvärden
Det finns en nyckelbiotop belägen delvis på avd. 41 registrerad hos SKS på fastigheten.

Övrigt
På skifte 2 avdelning 10 finns ett bottenlöst område på ca 0,1 ha markerat med Y på kartan som är förenat
med livsfara att beträda. Finns två skyltar med Varning!

Vindkraft

Fastigheten ingår i den planerade vindkraftsparken Vaberget. Skriftligt avtal med vindkraftbolaget Eolus vind finns sedan 2011 samt 2014.

Breddning av kraftledning

Den norra kraftledningsgatan kommer att breddas 15 meter. Detta område har i skogsbruksplanen blivit klassat som övrig mark. Ersättning har utbetalats.

Jakt

Fastigheten ingår i Omnäs vvo på ca 2 354 ha. Tilldelning 2020 är 6 vuxna djur och 3 kalvar.

Vägar

Fastigheten ingår i Gåsnäsvägens samfällighetsförening, Gryssbacksvägens samfällighetsförening och Omnäs samfällighetsförening. Utdebitering efter andelstal.

Lagfart

Kostnaden för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr i expeditionsavgift.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson som är bosatt i glesbygdssocken i Sollefteå kommun. För övriga krävs däremot förvärvstillstånd.

Ansökan om förvärvstillstånd kostar 3 700 kr.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 4 240 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter