Lantbruk

Skogsfastighet i Petikträsk

Utgångspris

990 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 24 sep, kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
66,2 ha
Tomtområde
66,2 ha
Virkesförråd
4 279 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

NORSJÖ PETIKTRÄSK 5:9

Adress

Petikträsk 56 93695 Jörn

Om fastigheten

Nu säljs Petikträsk 5:9, 40,7 ha produktiv skogsmark i två skiften med ett virkesförråd om ca 4 300 m³sk och en bonitet om 3,5 m³/sk/år. Goda möjligheter till jakt och fiske.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplanen upprättad 2019-06 av Ingemar Brännström uppgår den totala arealen till 66,5 ha varav 40,7 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 4 279 m³sk och en bonitet om 3,5 m³sk. Tall är det dominerade trädslaget som står för 80 % av volymen följt av löv 13 % och gran 7%. Under planperioden är 1 023 m³sk gallring föreslagen.

Skogsvård

Under planperioden är 1,6 ha markberedning och plantering föreslagen att utföras snarast. Köparen ansvarar för att återbeskogning sker och svarar för kostnaderna. Föreslagen röjning uppgår till 8,1 ha, majoriteten av röjningen är föreslagen att utföras i första och andra perioden.

Skogsvårdslagen

Skogsvårdslagen
På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 -100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).

För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda
regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.​

Fastighetsgränser

Avvikelser kan förekomma mellan officiell och uppgiven areal enligt skogsbruksplanen. Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

​Biotopskydd och nyckelbiotoper
Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Jakt

Jakt i Petikträsk vvo om ca 4 400 ha

Fiske

Fiske i Petikträsk fvo

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 128 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter