Skogsfastighet

Skogsfastighet i Övertorneå

Försäljningssätt

Anbud senast fre 22 jan kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
167,1 ha
Skogsmark
148,2 ha
Myr/kärr/mosse
12,8 ha
Berg/hällmark
0,3 ha
Inägomark
3,0 ha
Väg och kraftledning
1,3 ha
Övrigmark
1,4 ha
Vatten
0,1 ha
Virkesförråd
15 268 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ÖVERTORNEÅ HAAPAKYLÄ 28:9, del av

Om fastigheten

Endast 5 km från Övertorneå hittar ni Haapakylä där denna fastighet delvis är belägen. Fastigheten har fem skiften med bra anslutning till väg. Skogen har en jämn åldersfördelning och enligt skogsbruksplanen uppgår fastigheten till 167 ha landareal varav 148 ha är produktiv skogsmark. Fastighetens virkesförråd uppgår till 15268 m³sk och boniteten är 3,6 m³sk/ha/år. Fastigheten ingår i Matarengi-Haapakylä jaktvårdsförening som jagar på totalt 9910 ha.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Erik Furmark under år 2013 och uppräknad år 2020. Enligt skogsbruksplanen uppgår fastigheten till 167 ha landareal varav 148 ha är produktiv skogsmark. Fastighetens virkesförråd uppgår till 15268 m³sk. Boniteten är 3,6 m³sk/ha/år. Virkesförrådet fördelar sig på 35 % tall, 31 % gran och 34 % löv. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen. Skifte 3 med avdelning 52 är laserskannad och inte fältinventerad.

Fastighetsbildning

Fastighetsreglering pågår. De skiften som framgår av kartorna och skogsbruksplanen ingår i försäljningen. Säljaren står för förrättningskostnaden

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten har tre registrerade fornlämningar enligt karta. Boplatser och boplatsgrop.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för boende utanför Övertorneå

Jakt

Fastigheten ingår i Matarengi-Haapakylä jaktvårdsförening, 9910ha med en tilldelning på 21+21.

Inteckningar

Fastigheten säljs fri från inteckningar

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 22 jan kl 12:00

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter