fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet i Östanbyn

Högstbjudande

750 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 16 apr kl 17:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
27,0 ha
Skogsmark
20,8 ha
Väg och kraftledning
6,2 ha
Virkesförråd
1 434 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SANDVIKEN ÖSTANBYN 14:13

Adress

Skogsfastighet

Om fastigheten

Framtidsinvestering för dig som vill förvärva en lättillgänglig skogsfastighet 4 km öster om Sandviken. Större delen av skogsmarken består av ungskog som domineras av tall och gran men det finns även ca 390 m³sk som nått slutavverkningsbar ålder. Total areal är 27 hektar mark varav 20,8 hektar är produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om ca 1 434 m³sk. Fastigheten ingår i Östanbyns viltvårdsområde som jagar på en areal om 1 100 hektar.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från en skogsbruksplan upprättad och ajourhållen av Mellanskog fram till 2019. Skogsbruksplanen har därefter uppräknats med ett års skoglig tillväxt och reviderats med utförda åtgärder av Andreas Östlund på Ludvig & Co.

Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till 20,8 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ca 1 434 m³sk som domineras av tall- och granskog varav ca 394 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelvolymen per ha är ca 69 m³sk, medelboniteten på fastigheten är beräknad till 5,6 m³sk/ha och den beräknade tillväxten är ca 86 m³sk för kommande tillväxtsäsongen 2021.

För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Östanbyns viltvårdsområde som jagar på en areal om ca 1 100 hektar. Jaktmarkerna har god tillgång på vilt och här jagas främst älg, rådjur, räv och skogsfågel. Småviltsjakten sker enskilt över hela området medans älgjakten bedrivs gemensamt.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (källa: Skogsstyrelsen)

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns tre kulturlämningar avseende kolbottnar registrerade, se avdelning 3 och 6 i bifogad skogsbruksplan.

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten berörs ej av Vattenfalls nya kraftledning till Microsoft enligt planerad dragning. Fastighetens nordöstra del berörs av ett område med områdesbestämmelser. Området är ca 0,35 ha och utgörs av ett skyddsområde mot Forsbacka avfallsstation. Enligt uppgift från upprättad akt innebär skyddsområdet inga restriktioner för att bedriva skogsbruk på fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Områdesbeskrivning

Fastigheten består av skogsmark och lämpar sig för småskaligt skogsbruk. Över fastigheten går en ledningsgata där man har god sikt när viltet kommer smygande och närmaste stad är Sandviken där det finns tågstation, badhus, restauranger, banker och mataffärer mm.

Vägbeskrivning

Från Sandviken kör Gävlevägen ner till rondellen, tag andra avfarten och fortsätt längs Gävlevägen mot Forsbacka. Kör förbi Lövbackens industriområde och sväng sedan höger in på Forsbackastigen, kör ca 300 meter och håll vänster på Forsbackastigen kör sedan ytterligare 600 meter så ligger fastigheten på höger sida om grusvägen.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast fre 16 apr kl 17:00

Högstbjudande: 750 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter