fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet i Nyvall, Arvidsjaur

Utgångspris

1 300 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 23 sep kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
156,4 ha
Skogsmark
101,6 ha
Skogsimpediment
51,7 ha
Inägomark
0,3 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Vatten
2,3 ha
Virkesförråd
5 960 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ARVIDSJAUR NYVALL 4:9

Om fastigheten

Nu säljs Arvidsjaur Nyvall 4:9, en skogsfastighet om 101,6 ha produktiv skogsmark fördelat på fem skiften. Virkesförrådet uppskattas 5 960 m³sk. Jakt i Skatträsk Vvo om ca 4 500 ha.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplanen som är upprättad inför försäljningen uppgår den produktiva skogsmarken till 101,6 ha fördelat på fem skiften. Virkesförrådet uppskattas till 5 960 m³sk varav ca 480 m³sk är klassat som S1 och S2 skog. Under planperioden är ca 180 m³sk gallring föreslagen att utföras.

Skogsvård

Under planperioden är 14,6 ha röjning föreslagen att utföras i period 2 och 3.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 -100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).

För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda
regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.​

Fastighetsgränser

Avvikelser kan förekomma mellan officiell och uppgiven areal enligt skogsbruksplanen. Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten (källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Det finns en forn-/kulturlämning registrerad på fastigheten som berör skifte 3 avdelning 5 (källa Skogsstyrelsen)

Jakt

Jakt i Skatträsk Vvo om ca 4 500 ha.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Arvidsjaurs kommun det senaste året.

Arvidsjaur allmänning

Andel i Arvidsjaurs allmänning med möjlighet till utdelning vid utförda åtgärder. Mer information går att läsa på www.allmanningen.nu.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 218 400 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast tor 23 sep kl 12:00

Utgångspris: 1 300 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter