fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet i Nyvall, Arvidsjaur

Utgångspris

1 500 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 23 sep kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
133,1 ha
Skogsmark
85,4 ha
Skogsimpediment
45,3 ha
Skog med restriktion
2,0 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Del av ARVIDSJAUR NYVALL 1:2

Om fastigheten

Nu säljs del av Arvidsjaur Nyvall 1:2, 85,4 ha produktiv skogsmark i ett skifte med ett virkesförråd om ca 6 850 m³sk. Jakt i Vvo om ca 4 500 ha.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Försäljningen berör del av Arvidsjaur Nyvall 1:2. Enligt skogsbruksplanen som är upprättad inför försäljningen uppgår den produktiva skogsmarken till 85,4 ha med ett virkesförråd om 6 851 m³sk. Under planperioden är 965 m³sk gallring föreslagen att utföras.

Skogsvård

Under planperioden är 7,9 ha röjning föreslagen att utföras inom 5-10 år.

Skogsvårdslagen

Skogsvårdslagen
På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 -100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).

För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda
regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.​

Fastighetsgränser

Avvikelser kan förekomma mellan officiell och uppgiven areal enligt skogsbruksplanen. Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

På fastigheten finns en nyckelbiotop/biotopskydd med befintligt naturvårdsavtal. Nyckelbiotopen/biotopskyddet berör avdelning 18. Se bifogad karta.

Forn- och kulturlämningar

Det finns en forn-/kulturlämning registrerad på fastigheten som berör avdelning 11.

Jakt

Jakt i Skatträsk Vvo om ca 4 500 ha.

Avstyckning

En ansökan om avstyckning för berörd del av fastigheten finns registrerad hos lantmäteriet sedan 2021-03-03. Avstyckningen kan komma att omvandlas till ansökan om fastighetsreglering.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Arvidsjaurs kommun det senaste året.

Arvidsjaur allmänning

Andel i Arvidsjaurs allmänning med möjlighet till utdelning vid utförda åtgärder. Mer information går att läsa på www.allmanningen.nu.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 9 519 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast tor 23 sep kl 12:00

Utgångspris: 1 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter