fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet i naturskönt område

Försäljningssätt

Anbud senast fre 15 jan

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
79,7 ha
Tomtområde
79,7 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND JÄRVNÄSET 1:7

Om fastigheten

Obebyggt skogsskifte i Järvnäset, ca 7 mil norr om Strömsund. Areal om 80 ha?? varav 70?? ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca xx00 m³sk.
Järvnäset ligger i naturskönt område och har bra tillgänglighet med vägnät samt närhet till Tåsjöns vackra strand.
Jakt i VVO.

Försäljningssätt: Skriftligt anbud Ludvig & Co, Sofia Palmkvist, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, tillhanda senast 2021-01-15.

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i xx 20xx av xx

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder.????

Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder i form av ????

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Järvnäsets VVO med en areal om 1 512 hektar och Flåsjö-Tåsjö ÄSO. Jakträtt i Järvnäsets jaktlag. Tilldelningen 2019 var 3 vuxna + 2 kalv.

Jakträtten är idag upplåten och övergår till köparen 20210701.

Fiske

Enligt säljaren ingår fastigheten i Tåsjöns FVOF.

Naturvärden

Forn- och kulturlämningar

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson: 4 600 kr
Ansökningsavgift för juridisk person: 7 100 kr om fastigheten är värd mindre än 10 miljoner kronor. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kr. För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Övrigt

Bilderna på detta objekt är ej tagna på fastigheten.

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 15 jan

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter