Skogsfastighet

Skogsfastighet i Merasjärvi

Försäljningssätt

Anbud senast fre 25 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
265,9 ha
Skogsmark
142,9 ha
Myr/kärr/mosse
111,7 ha
Övrigmark
3,4 ha
Vatten
7,9 ha
Virkesförråd
8 326 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

KIRUNA MERASJÄRVI 5:2

Om fastigheten

Nu säljs denna strandnära fastighet i Merasjärvi, ca 2 mil sydost om Vittangi. Förutom goda möjligheter till både fiske och jakt har fastigheten en egen udde i sjön Merasjärvi. Skogens virkesförråd uppgår enligt skogsbruksplanen till 8326 m³sk med ett medeltal på 58 m³sk/ha. Boniteten är till 2,7 m³sk per ha. Virkesförrådet fördelar sig på 79% tall, 14% gran och 7% lövskog. Fastigheten är med i Jukkasjärvi sockens skogsallmänning. Läs mer om vilka fördelar det innebär på http://www.jukkasallmanning.se/

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Huvudbyggnad

Timring med stående panel och omfattande renoveringsbehov. Papptak samt fönster med en- och tvåglas. Torpargrund med matkällare. Uppvärmning via vedeldad järnspis samt öppen spis. Murad skorsten. Byggnaden består av en hall, ett stort kök, en mindre kammare, ett oinrett rum och oinredd övervåning/vindsutrymme. Dricksvatten tas från kallkälla på fastigheten. På gården finns också ett timrat utdedass och en timrad bastu med plåttak. Bastun har ett vedeldat bastuaggregat. Fastigheten saknar el.

Förråd/vedbod

Vedbod och förråd i timring med plåttak. Enklare plankgolv i vedbod och grusgolv i förrådsdelen.

Lador

På fastigheten finns två lador varav en är en timring.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Skogsstyrelsen under mars 2020. Enligt skogsbruksplanen har fastigheten ett virkesförråd på 8326 m³sk med ett medeltal på 58 m³sk/ha. Boniteten uppgår till 2,7 m³sk per ha. Virkesförrådet fördelar sig på 79% tall, 14% gran och 7% lövskog. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Jakt

Ingår i Parakka lilla jaktlag med tilldelning 1 + 1. Ingår inte i något viltvårdsområde.

Naturvärden

Ingen registrerad nyckelbiotop finns på fastigheten

Forn- och kulturlämningar

Ingen registrerad fornlämning finns på fastigheten

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för boende utanför Kiruna kommun

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 6 100 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter