fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet i Mansheden

Försäljningssätt

Anbud senast fre 18 jun kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
198,1 ha
Skogsmark
135,9 ha
Myr/kärr/mosse
60,8 ha
Berg/hällmark
0,7 ha
Väg och kraftledning
0,7 ha
Virkesförråd
9 527 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

KALIX MANSHEDEN 1:6

Om fastigheten

Fin skogsfastighet i Mansheden, ca 2 mil norr om Kalix. Fastigheten består av ett lättillgängligt skifte med bra åtkomst via väg. Ett mindre förråd finns på fastigheten. Enligt skogsbruksplanen uppgår fastigheten till 198 ha varav 136 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 9527 m³sk och fördelar sig på 68 % tall, 22 % gran och 10 % löv. Boniteten är 3,3 m³sk/ha/år. Fastigheten har fantastiska bärmarker och ingår i Korpikå Älvdals älgskötselområde som jagar på totalt 17000 ha.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Byggnader

Förråd

Ett mindre förråd finns vid vägen på skifte 28. Förrådet ingår i köpet.

Skogskoja

Skogskoja finns på fastigheten. Den tillhör och brukas av ett jaktlag. Skogskojan ingår inte i köpet. Den har fyra bäddar och kamin och får brukas av köparen.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Stefan Drugge under 2019. Enligt skogsbruksplanen för objektet uppgår fastigheten till 198 ha landareal. 136 ha är produktiv skogsmark och fastigheten har ett virkesförråd om 9 527 m³sk. Boniteten är 3,3 m³sk/ha/år. Virkesförrådet fördelar sig på 68 % tall, 22 % gran och 10 % löv. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för boende utanför Kalix

Jakt

Fastigheten ingår i Korpikå Älvdals ÄSO, 17000ha, med tilldelning 35+35

Forn- och kulturlämningar

Åtta registrerade fornlämningar finns på fastigheten; viste, boplatser, område med skogsbrukslämningar och boplatsgropar. Se bifogad karta

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 600 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 18 jun kl 12:00

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter