Skogsfastighet

Skogsfastighet i Kyrkberget

Utgångspris

1 400 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 14 aug, kl 23:59

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
98,6 ha
Skogsmark
94,9 ha
Skogsimpediment
2,7 ha
Väg och kraftledning
1,0 ha
Virkesförråd
7 097 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

STORUMAN KYRKBERGET 2:19

Om fastigheten

Välarronderad skogsfastighet i Kyrkberget, Ca 3 mil från Storuman längs E12an. Ca 99 ha varav ca 95 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på ca 7100 m³sk enligt skogsbruksplan. Medelförråd på ca 75 m³sk per produktiv ha. Talldominerad till ca 55% följt av 19% gran, 16% löv och 10% contorta. Fastigheten har en tyngdpunkt på medelålders skog i huggningsklass G1. Beräknad medelbonitet på ca 3,2 m³sk per ha och år. På fastigheten finns även en liten jaktkoja på ca 25 kvm. God tillgänglighet via vägar i gott skick.

Charmig jaktkoja på ca 25 kvm invid storbäcken av enklare standard utrustad med vedkamin. Perfekt plats att vila upp sig vid jakt, bär & svampplockning eller skoterturen.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnad

Byggnadssätt

På fastigheten finns en timrad stuga på ca 25 kvm. Stugan ligger vackert belägen invid storbäcken och är en utmärkt övernattningsstuga vid jakt och/eller friluftsliv. Stugan har ej el eller rinnande vatten,

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är ursprungligen upprättad 2015 och sedan uppdaterad i fält 2020-06 av Erik Grafström, Ludvig & Co.
Fastigheten Storuman Kyrkberget består av ett sammanhängande skifte med allt ifrån skog i tidigt röjningsskede till äldre avverkningsbar skog. Enligt skogsbruksplan är fastigheten 98,6 ha varav ca 95 ha produktiv skogsmark.Virkesförrådet är beräknat till ca 7100 m³sk vilket innebär ett medel förråd på ca 75 m³sk per produktiv ha. Medelboniteten är beräknad till 3,2 m³sk per ha och år.

Fastigheten är talldominerad till ca 55% följt av 19% gran, 16% löv samt 10% Contorta. Tyngdpunkten ligger på medelålders skog i huggningsklassen G1.

Skogsvård

Röjning är föreslagen åtgärd på ca 15 ha samt återväxtkontroll är föreslagen åtgärd på ca 11 ha inom planperioden.

Skogsvårdslagen

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen / tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- och kulturlämningar (Källa: Metria via SeSverige).

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade naturvärden (Källa: Metria via SeSverige).

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Jakt

För närvarande ingående i Bäckmarks jaktlag. Dialog krävs för fortsatt deltagande i jaktlaget.

Skogsbeskrivning

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Storumans kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson.

Besiktning & undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 360 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter