fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet i Korsträsk, Arjeplog

Utgångspris

1 400 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 23 sep kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
153,1 ha
Skogsmark
100,0 ha
Skogsimpediment
35,9 ha
Övrigmark
2,2 ha
Väg och kraftledning
1,1 ha
Skog med restriktion
13,9 ha
Virkesförråd
7 372 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ARJEPLOG KORSTRÄSK 1:2

Om fastigheten

Skogsfastighet i Korsträsk, Arjeplog om ca 114 ha produktiv skogsmark i två skiften med ett virkesförråd om ca 7 370 m³sk varav 4 670 m³sk föryngringsavverkningsbar skog. Boniteten uppskattas till 3 m³sk/ha och år med en årlig tillväxt om 250 m³sk.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplanen som är upprättad inför försäljningen uppgår den produktiva skogsmarken till 113,9 ha med ett virkesförråd om ca 7 370 m³sk, boniteten uppskattas till 3 m³sk/ha och år. Föryngringsavverkningsbar skog klassad som S2 uppskattas till ca 4 670.
Produktiv skogsmark, exklusive skifte två som till sin helhet berörs av naturvårdsavtal, uppgår till 100 ha med ett virkesförråd enligt skogsbruksplanen om
6 208 m³sk.

Skogsvård

Under planperioden är 21,4 ha röjning föreslagen att utföras.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 -100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).

För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda
regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.​

Fastighetsgränser

Avvikelser kan förekomma mellan officiell och uppgiven areal enligt skogsbruksplanen. Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

Hela skifte två berörs av naturvårdsavtal som omfattar ca 13,9 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 1 164 m³sk. Areal och virkesförrådet ingår i sammanställningen. Ingen inventering av skifte två är gjord inför försäljningen. Skogliga uppgifter är hämtade från skoglig grunddata.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten (källa Skogsstyrelsen).

Jakt

Jakten är inte ansluten till jaktlag eller VVO, tidigare har jakten varit ansluten till Korsträsks bys jaktlag.

Arjeplog allmänning

Delägare i Arjeplogs skogsallmänning med möjlighet till bidrag och ersättningar, mer information finns att läsa på allmänningens hemsida, www.arjallm.se

Arrende/nyttjanderätter

På fastigheten finns ett lägenhetsarrende med Korsträsk - Veddiklida byaförening. Arrendet gäller för ett område om ca 2 000 kvm där byastuga och båthus finns tillsammans med komplementbyggnader och båtplatser. Arrendet gäller t.o.m 2064-04-30 varefter avtalet övergår till att gälla tills vidare.
Se bifogad karta.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Arjeplog kommun det senaste året.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 950 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast tor 23 sep kl 12:00

Utgångspris: 1 400 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter