fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet i Kättbo och Gävunda

Högstbjudande

2 600 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 18 aug kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
80,2 ha
Skogsmark
62,4 ha
Skogsimpediment
17,3 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Virkesförråd
8 625 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

MORA GÄVUNDA 12:10

Om fastigheten

Här kan du näst intill inspektera skogen från bilrutan. Lättillgänglig skogsfastighet med skifte ca tre mil utanför Mora vid Kättboåsens fäbod och två mindre skiften precis utanför Gävunda. Totalt ca 80 ha, varav ca 62 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är uppskattat till ca 8 600 m³sk, varav ca 3 700 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Även stor andel skog i gallringsmogen ålder. Medelboniteten är uppskattad till ca 4,6 m³sk per ha och år. Jakträtt inom Kättbo viltvårdsområde om ca 9 500 ha.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På Ludvig & Cos hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades i maj 2020 av DSK Skog AB. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 80 ha, varav ca 62 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 8 625 m³sk, där 2021 års tillväxt om 309 m³sk ej är medräknad. Ca 3 500 m³sk uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är uppskattad till 4,6 m³sk/ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga natur eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på egendomen enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Jakträtt inom Kättbo Viltvårdsområde om ca 9 500 ha. Kontaktperson är Zilvoh Holm, Kättbo, 070-320 34 58. Fastigheten har även skiften inom Gävunda viltvårdsområdes (ca 4 600 ha). Det är köparens ansvar att kontrollera med Gävunda viltvårdsområde om det följer jakträtt till skiftena.

Fiske

Fastigheten ligger inom Södra Venjans fiskevårdsområde, läs mer om fisket här: www.soromsjobygden.se/boende/fiske-sidorna/

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för juridisk person samt för fysisk person som inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan och är för fysisk person 4 600 kronor och för juridisk person 7 100 kr.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Besiktning och undersökningsplikt

Inga visningar kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning

Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 18 aug kl 14:00

Högstbjudande: 2 600 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter