fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet i Jokkfall!

Högsta bud

10 000 000 kr

Utgångspris: 13 000 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår
  • Kolförråd 77.5 ton/ha

Om fastigheten

Nu finns möjligheten att förvärva en fantastisk skogsfastighet i anslutning till Jockfall. Stor del är gammelskog och det totala virkesförrådet är uppskattat till 52 000 m3sk! Fastigheten består av framförallt av tre stora skogsskiften samt några mindre inne i byn. Fastighetens totala areal är enligt upprättad skogsbruksplan ca 855 ha, varav hela 685 ha är produktiv skogsmark. Majoritet av skogsbeståndet består av barrträd och är fördelat på 55% tall, 29% gran, 2% contorta och 14% löv. Medelboniteten ligger på 3,4.

Missa inte denna möjlighet!

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

ÖVERKALIX JOCK 6:1

Adress

Jock 6:1

Totalareal
854,6 ha
Skogsmark
684,9 ha
Myr/kärr/mosse
148,6 ha
Berg/hällmark
1,5 ha
Inägomark
1,6 ha
Väg och kraftledning
5,2 ha
Övrigmark
12,8 ha
Virkesförråd
52 097 m3sk
Total tillväxt/år
1 873 m3sk
Kolförråd/ha
77.5 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Gårdskarta

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt. Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen. Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Skogen skapar klimatnytta

Skogen gör stor klimatnytta. Den har minskat behovet av fossil energi och har under lång tid lagrat in koldioxid i ett växande virkesförråd.
Vi använder PcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans. Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark på denna fastighet uppgår enligt beräkningar till 53 070 ton vilket motsvarar 194 495 ton koldioxid. Om skogsbruksplanens skötselförslag följs beräknas den produktiva skogsmarken på fastigheten årligen binda ytterligare 493 ton kol i genomsnitt, under den närmaste tioårsperioden.

Skogsuppgifter

Enligt den upprättade skogsbruksplanen uppgår den totala landarealen till ca 855 ha varav ca 685 ha är produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är beräknat till 52 097 m3sk fördelat på 55% tall, 29% gran, löv 14%, cont 2% och med en medelbonitet på 3,4. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen. Planen är uppräknad till 2023 av Johan Mansikka på Ludvig & CO.

Jakt

Delar av Överkalix Jock 6:1 ingår i Överkalix Sydöstra Äso, 25-07-01-202-Ä.

Forn- och kulturlämningar

Det finns fornlämningar i form av sk Tjärdalar registrerade på fastigheten.

Naturvärden

Det finns ett skogligt biotopsområde i form av örtrik sumpskog.

Förvärvstillstånd

För köpare bosatt utanför Överkalix kommun krävs ett s k Förvärvstillstånd. Köpare ansöker om tillstånd i samband med kontraktsskrivning och kostnaden är fn 4 600 kr.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 555 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter