fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet i Innerkasamark om 13 ha.

Högstbjudande

550 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast mån 20 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
13,1 ha
Skogsmark
10,0 ha
Åkermark
2,3 ha
Skogsimpediment
0,4 ha
Övrigmark
0,4 ha
Virkesförråd
1 233 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

UMEÅ INNERKASAMARK 17:2

Om fastigheten

Fastighet i Innerkasamark strax utanför Umeå med jakträtt. Fastigheten om 13 ha utgörs av ett sammanhållet skifte en liten bit in från Gräsmyrsvägen och består av 10 ha produktiv skogsmark och knappt 2,5 ha åkermark. Fin bonitet om 4,6 och fastighetens totala skogsbestånd uppgår enligt nyligen upprättad skogsbruksplan till drygt 1200 m3sk. Av den produktiva marken är ca. 3,4 ha avverkningsbar skog, 2 ha gallringsskog och ca. 2,5 ha röjningsskog. För er självverksamma finns således nästan alla skogliga åtgärder som utförs i ett skogsbestånd att pyssla med för att själva kunna påverka skogens utveckling för era egna mål med skogen. Som markägare ges möjlighet i Kasamarks VVO. Inga byggnader finns.

Intresseanmälan till mäklare Håkan Wiklund, senast 20/9, detta till E-post; hakan.wiklund@ludvig.se
(Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.)

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Läge

Fastigheten utgörs av ett sammanhållet skifte beläget i Innerkasamark, ca. 15 km utanför Umeå

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Erik Westman, Ludvig & Co. Fastigheten är enligt skogsbruksplanen 13,1 ha varav 10 ha utgörs av produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om ca 1 200 m³sk. Fastigheten består av ett sammanhängande skifte. Fastigheten har ett medelförråd på ca 120 m³sk per ha och en medelbonitet på 4,6 m³sk per ha och år. Fastigheten domineras av tall till 62 % följt av 25 % gran och 13 % löv.

Skogsvård

Under planperioden är 3,1 ha föreslagen för ungskogsröjning. I avdelning 10 (0,5ha) som är gammal inäga föreslås högläggning och plantering för att gynna föryngringen.

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade naturvärden (Källa: Metria via SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns tre stycken kultutlämningar. I avdelning 3 finns en husgrund som beskrivs enligt Fornsök: "Husgrund 5 x 5 m och 0,2 - 0,4 m h, bestående av övermossad natursten. I V är mycket ris och det ser ut som om även större stenblock lagts dit i senare tid". I avdelning 5 finns två lämningar i form av odlingsröse samt grunden av en timrad lada. Beskrivning enligt Fornsök: "Inom ett område, 10 x 13 m (NÖ-SV) finns 1 odlingsröse, spridd sprängsten och grunden av en timrad lada. Odlingsröset är 7 x 3 m (NÖ-SV) och 0,6 m h, bestående av 0,2 - 0,5 m stora stenar. Ladgrunden är 4 x 4 m med det nedersta timmervarvet synligt" (Källa: Metria via SeSverige).

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Jakt

Innerkasamark 14:2 ligger inom Kasamarks VVO som jagar på totalt 2969 hektar. VVO:t anslutet till Hörnefors ÄSO.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast mån 20 sep

Högstbjudande: 550 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter